Your address will show here +12 34 56 78
Uncategorized

Zaterdag 9 mei werd het verbindingsinitiatief “de smaak van Lievendaal” officieel afgetrapt. Eindhovense organisaties SpringplankWoonbedrijfWIJeindhoven en CKE-buurtcultuurfonds hebben de handen ineengeslagen om tijdens de coronacrisis de bewoners van Woonbedrijf en bewoners van Springplank bij elkaar te brengen. Start Foundation financiert het project. Afgelopen zaterdag ontvingen de buurtbewoners een zakje met koekjes en informatie over het project onder het genot van livemuziek, uiteraard op gepaste afstand. 


Nauw verbonden
Het project startte met het idee om bewoners van Springplank, de maatschappelijke organisatie die zich richt op het naar werk begeleiden van mensen die (bijna) zonder woning zitten, een interne koksopleiding aan te bieden. Voor de opleiding wordt de gemeenschappelijke keuken van de 24-uursopvang van Springplank in Lievendaal gebruikt. Woonbedrijf haakte aan om de wijk Lievendaal, waar de woningcorporatie ongeveer 900 sociale huurwoningen verhuurt, bij dit initiatief te betrekken. Vanuit dat idee kunnen wijkbewoners elkaar opgeven om een verse warme maaltijd te ontvangen die gekookt is door de koks-in-opleiding van Springplank. WIJeindhoven en CKE zetten hun netwerken in om lokale sponsors te vinden en bewoners te informeren over het project. Zij ondersteunen de komende twee maanden, de loopduur van het buurtproject, ook bij het ophalen van recepten en verhalen bij bewoners die vervolgens gedeeld worden in de wijk. Door elkaar op die manier een warm hart toe te dragen en de verhalen achter de gerechten te vertellen, willen de Eindhovense organisaties de bewoners nauwer met elkaar verbinden. 


De koks in spe worden opgeleid door topchef Mounir Toub, bekend van onder andere 24Kitchen en Kook mee met MAX. Na afloop ontvangen zij een certificaat waarmee ze een grotere kans hebben op een baan als kok. Door te participeren in dit project worden de jonge bewoners dus klaargestoomd voor de arbeidsmarkt, terwijl de buurt er ook van profiteert. 


Werk als katalysator
De filosofie van Springplank is dat werk de katalysator is voor ieder mens. Een gevolg van de corona-crisis is dat het begeleiden van mensen die hun huis (dreigen te) verliezen voor een aantal kandidaten niet meer mogelijk is, zoals bijvoorbeeld arbeidservaring opdoen in de horeca. Vanuit die filosofie is het idee ontstaan om de doelgroep te blijven activeren. Thijs Eradus, directeur van Springplank geeft aan: “Ook in tijden van corona vinden we onze filosofie ‘werk als katalysator’ het uitgangspunt en willen we kandidaten blijven activeren”.


Mooi leefbaarheidsinitiatief
Volgens Ingrid de Boer, algemeen directeur bij Woonbedrijf, is het “een mooi leefbaarheidsinitiatief om mensen samen te brengen”. De Boer: “De bewoners van Springplank kunnen zich op deze praktische en leerzame manier inzetten voor hun medebewoners van de wijk. Kwetsbare bewoners of mensen die het nu moeilijk hebben, worden hiermee geholpen en krijgen een warme maaltijd.” Lex van Eijndhoven, directeur van WIJeindhoven, sluit zich aan bij de woorden van De Boer. “Fijn hoe er in deze donkere periode zo goed omgedacht wordt van ‘kan niet’ tot ‘samen kan het anders”, aldus Van Eijndhoven.

0

Uncategorized

Vanaf volgende week gaat het project Opstart040 Kookt! van start. Samen met Wij Eindhoven en Woonbedrijf gaat Springplank kandidaten, waarvan de activering nu wegvalt door het corona virus, voorzien van participatie in de 24-uurs opvang. De kandidaten worden zo klaargestoomd voor de arbeidsmarkt en werken aan hun toekomst, en tegelijkertijd wordt de wijk betrokken bij het initiatief.  


De filosofie van Springplank is dat werk de katalysator is voor ieder mens. Een gevolg van de corona-crisis is dat activering, onder andere in de horeca, voor een aantal kandidaten wegvalt. Vanuit de filosofie is het idee, samen met Wij Eindhoven en Woonbedrijf, ontstaan om de doelgroep te blijven activeren. Thijs Eradus, directeur van Springplank geeft aan: ‘ook in tijden van corona vinden we onze filosofie ‘werk als katalysator’ het uitgangspunt en willen we kandidaten blijven activeren’.


Om deze dagbesteding vorm te geven wordt gebruik gemaakt van de keuken in de nu 24-uursopvang Opstart040. Hier wordt vanaf volgende week, gedurende 4 maanden, een koksopleiding gegeven door professioneel kok genaamd Mounir Toub. Hij is onder andere bekend van 24Kitchen, Kook mee met MAX en andere programma’s. Hij is een gecertificeerde kok en heeft daarmee ook diploma’s op het gebied van sociale hygiëne, waardoor dit goed gewaarborgd kan blijven bij de kandidaten. Via Mounir zal er door de kandidaten een certificaat behaald kunnen worden, waarmee ze later de arbeidsmarkt op kunnen. 


Lex van Eijndhoven, directeur van Wij Eindhoven zegt: ‘Een prachtig initiatief vanuit Springplank waar wij graag in ondersteunen. Fijn hoe er in deze donkere periode zo goed omgedacht wordt van ‘kan niet’ tot ‘samen kan het anders’.’


Tot slot wordt ook de wijk betrokken bij het initiatief. In samenwerking met Woonbedrijf zal er ook gekookt worden voor een aantal buurtbewoners. Volgens Woonbedrijf is het een mooi leefbaarheidsinitiatief waarbij bewoners zich op een praktische en leuke manier inzetten voor hun bewoners. Kwetsbare bewoners die niet snel de deur uit kunnen of een andere reden hebben om het niet veilig te vinden om de straat op te gaan, worden hiermee geholpen en krijgen een warme maaltijd.  

0

Uncategorized

Naar aanleiding van de vorige maatregel betreffende het Corona-virus waarin de opvangorganisaties de nachtopvangen ook overdag hebben opgesteld, zijn er aanvullende maatregelen getroffen. Dit is gedaan vanuit Springplank, Neos, Leger des Heils, gemeente Eindhoven en de straatdokter. 


Via Springplank wordt een extra, 4e, nachtopvang voor daklozen beschikbaar gesteld op de Anna van Egmondstraat in Eindhoven, om het spreiden van groepen mensen te waarborgen en de afstand van 1.5 meter beter te garanderen. Dit wordt ook gedaan om de hygiëne te verbeteren en te voorkomen dat het Corona-virus zich verspreidt. 


Daarnaast zijn er aparte quarantaine plekken georganiseerd voor daklozen die symptomen van het Corona-virus vertonen. Hier kunnen mensen met mogelijke verschijnselen gescreend kunnen worden door de straatdokter. .Naast de quarantaine plekken op de locaties is  er binnen Neos een quarantaine unit ingericht van maximaal 14 plekken die nu al operationeel zijn.  Mocht deze quarantaine unit vol dreigen te raken dan is er bij Springplank een back-up quarantaine unit ingericht met 20 plekken. Met deze maatregelen kunnen we de doelgroep veiligheid bieden en adequaat ondersteunen. 


Springplank, Neos, Leger des Heils, gemeente Eindhoven en de straatarts hebben dagelijks intensief contact en monitoren of deze maatregelen afdoende zijn. Zij hopen door deze maatregelen de Corona-crisis voor de daklozen goed te coördineren, ondanks dat het ook voor hun elke dag schakelen is met elkaar. 

0

Uncategorized

De opvangorganisaties hebben afgelopen dagen hard gewerkt aan een pakket van maatregelen om het Corona-virus te beheersen waarvan het openstellen van de nachtopvang, ook overdag, er één is. Door het instellen van deze maatregel zullen daklozen overdag niet op straat hoeven te verblijven. 


Zondagavond kondigde de Rijksoverheid verdere maatregelen aan ter beheersing van het Coronavirus. Om de verdere virusverspreiding te voorkomen is een eerste stap gemaakt. Samen hebben Neos, Springplank040 en het Leger des Heils in afstemming met de Gemeente Eindhoven besloten om de nachtopvang locaties in Eindhoven ook overdag open te houden. Neos, Springplank040 en het Leger des Heils willen zo voorkomen dat de daklozen in Eindhoven overdag op straat verblijven. Op deze manier willen de drie organisaties voor Maatschappelijke Opvang hun steentje bijdragen om het Coronavirus te beteugelen en hun daklozen een veilige en beschermde leefomgeving bieden. Naast deze maatregel blijven alle inloopvoorzieningen in de stad wel zo goed mogelijk open.


Ondanks de maatregelen die nu genomen worden, denken Neos, Springplank040 en het Leger des Heils dat dit nog niet voldoende is. Over eventuele bijkomende maatregelen blijven zij de komende dagen in gesprek zodat de doelgroep zo goed mogelijk wordt beschermd. 

0

Uncategorized

Het eerste initiatief van de sociale basis dat wordt uitgelicht is Maatje040. Maatje040, ook wel bekend als De Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven, bestaat ruim 50 jaar en is een vrijwilligersorganisatie waarbij per jaar 530 vrijwilligers naar mensen thuis gaan vanuit voor verschillende maatjesprojecten. Wij spraken met Marije, die het project Dementiemaatje en Buddymaatje coördineert. 


Wat is en doet Maatje040 precies?

Wij hebben allerlei maatjes projecten en daar werken vrijwilligers in die naar mensen thuis gaan. Mensen die hier in Eindhoven wonen en op een of andere manier extra hulp kunnen gebruiken op allerlei verschillende gebieden. Daar zijn onze maatjesprojecten op ingericht. We kijken naar de achterliggende problematiek van de hulpvragers en zoeken daar een vrijwilliger bij die kan ondersteunen.

Welke projecten zijn er?

Bijvoorbeeld het project Administratiemaatje. Dat is voor mensen die bijvoorbeeld schulden hebben of hun administratie niet op orde hebben. Vaak zit er een achterliggende reden achter waarom het niet op orde is. Administratiemaatjes helpen mensen de boel weer op de rit te krijgen en overzicht te creëren. Dit zodat de mensen weer verder kunnen, de situatie gestabiliseerd kan worden of bij oudere mensen om de binnengekomen post bij te houden. Verder hebben we het project Buddymaatje voor mensen met een levensbedreigende ziekte zoals kanker. Buddymaatjes zorgen dan voor wat praktische ondersteuning, zoals mee gaan naar het ziekenhuis voor een uitslag maar ook om levensvragen te bespreken of te ondersteunen tijdens de chemo. Verder hebben we het project Coachmaatje, dat is voor mensen met psychosociale problematiek of psychiatrische achtergrond, die een moeilijke periode doormaken. Een maatje gaat dan samen met ze op pad of biedt een luisterend oor.

Hoe werkt de aanmelding van hulpvragen?

Wij krijgen tegenwoordig heel veel mensen aangemeld via verwijzers zoals Wij Eindhoven maar ook via zorgtraject begeleiders voor mensen met dementie. Het kan verder ook door buurtbewoners, familie maar ook medewerkers van thuiszorgorganisaties verwijzen mensen naar Maatje040.  Er zijn ook mensen die zelf bij ons aankloppen voor hulp.

Hoeveel mensen zijn dat per jaar?

In 2019 hebben we 1813 nieuwe maatjes kunnen koppelen aan mensen die een aanvraag bij ons hebben gedaan. Onze totale caseload is 2444 in 2019. Hierin zitten de koppels die al gekoppeld waren maar ook de mensen die nog op een Maatje wachten. Er zijn ook mensen die meerdere keren beroep doen op ons. Bijvoorbeeld bij het project Klusmaatje kunnen mensen uit Eindhoven, die vallen onder de minima en zelf het klusje niet kunnen doen, bijvoorbeeld ouderen of chronisch zieken, een aanvraag doen voor personenvervoer of voor een klusje in huis. Wij hebben rond de 530 vrijwilligers die op allerlei gebieden ondersteuning bieden.

Hoe komen vrijwilligers bij jullie terecht?

Via heel veel wegen. We komen nog steeds vrijwilligers te kort. We maken gebruik van social media, onze website www.maatje040.nl , via Eindhovendoet.nl, via indeed, echt van alles. Wat ook wel goed werkt is mond-tot-mond reclame via onze huidige vrijwilligers. We hebben ook veel stagiaires vanuit de Fontys, Avans en Summa voor een stageplaats om daarna misschien ook vrijwilligerswerk te gaan doen.

Blijft een vrijwilliger ook bezig met één hulpvraag?

Bij langdurige projecten wel. Als mensen een klusje aanvragen voor de tuin of voor eenmalige boodschappen dan kunnen ze verschillende vrijwilligers verwachten.

Ik werk hier heel erg graag en ik ben er trots op om voor zo’n organisatie te werken.

0