Your address will show here +12 34 56 78
Samen Werken

 
KENNEN

Wat kan ik? Hoe zit ik in elkaar? Welke werkomgeving past het beste bij mij? Vragen van veel waarde. Vandaar een uitgebreide intake.

WETEN

Wat heb je nodig om te kunnen werken? Welke belemmeringen verdienen de eerste aandacht? Welke partners kunnen daarbij helpen?

TRAINEN

Springplank werkt met leer-werkarrangementen. In praktijk leer je het meest o.a. van collega's. Een opleiding kan versterken.

Samen werken

Samenwerken kan worden gedefinieerd als het gezamenlijk inspannen om een bepaald doel te bereiken. Dit is de kern van Springplank. Wij gaan (strategische) verbindingen aan om ons gezamenlijk doel effectiever te bereiken. Want: samen= slimmer, sneller en beter. Onze ambitie is om dé doorslaggevende factor te zijn in de keten zodat mensen – met een combinatie van problemen – op een waardige manier kunnen re-integreren in de maatschappij. Wij zijn er van overtuigd dat wanneer eenieder coöperatief samenwerkt vanuit zijn eigen kracht we het beste resultaat zullen bereiken. Sprinplank kenmerkt zich door coöperatie. Daarom staan wij open voor vele verschillende samenwerkingsverbanden. Het is onze overtuiging dat je met delen verder komt. De kracht van goede samenwerking is, dat je van elkaar weet wat de ander kan, maar óók wat deze vooral ook niet kan. Wij verbinden partners die complementair aan elkaar zijn en versterken zo de gehele keten.

is de kracht van elkaar aanvullen

Springplank werkt volgens het drempels weg principe. Afhankelijk van de situatie van een kandidaat faciliteren we op verschillende leefgebieden, daarbij sterk samenwerkend met de verschillende partners.

  • Text Hover
2 soorten arrangementen (diensten)

We kennen twee type dienstverlening/producten:

 

(leer-) werkarrangement


Een dienst die vooral ingezet wordt voor mensen die al tijdelijke huisvesting zelf hebben gevonden of voor wie huisuitzetting op
korte termijn dreigt.

 

leer-werk/woonarrangement *


Deze dienst geldt voor mensen die op straat zijn komen te staan en tijdelijke huisvesting nodig hebben en bereid zijn te werken.
*deze dienst is exclusief ontwikkeld voor Gemeente Eindhoven