Your address will show here +12 34 56 78
Werk is de katalysator voor ieder mens

Resultaatgericht werken met concreet perspectief in een plezierige omgeving.

  • Locatie
  • Ons team
Springplank is een jonge organisatie

Springplank is een jonge organisatie die vanuit werk kansen creëert. Springplank richt zich op het naar werk begeleiden van mensen zonder woning of die deze dreigen te verliezen door een combinatie van problemen. Meer dan 65% van onze ‘kandidaten’ stroomt duurzaam uit de uitkering naar een betaalde baan. Springplank komt in actie als specialistische begeleiding en meer ondersteuning bij multi-problematiek voor iemand nodig is. Bijna alle arrangementen of eigenlijk bijna alle kandidaten kennen maatwerk. Bij voorkeur vervullen wij een faciliterende rol voor onze kandidaten, werkgevers en mogelijk ook jou.
en biedt specialistische begeleiding

De arrangementen bestaan uit vaste onderdelen en fasering, maar per kandidaat en werkgever is aanvullend maatwerk nodig. Om deze reden heeft Springplank een sterk team van professionele begeleiders in dienst. Ze hebben een sterk netwerk en kennis en ervaring binnen alle relevante deelgebieden. Een Springplank begeleider is meer dan alleen een job-coach of een verwijzer. Ze hebben expertise en weten hoe om te gaan met de kwetsbaarheid van mensen. Allen hebben ze ruime ervaring en een sociaal agogische achtergrond. Dit vind je meestal niet bij een werkgever of regulier re-integratiebureau.
Werken, wonen, leven

De ambitie van Springplank is om in meerdere gemeenten een vaste partner te zijn. Deze groei willen we stapje voor stapje maken, vanuit eigen kracht en bij voorkeur met lokale begeleiders. We richten ons op begeleiding van mensen zonder woning en zonder werk naar werk. Afhankelijk van elke lokale situatie ontwikkelen we onze dienstverlening en de samenwerking met ketenpartners. Springplank040 is in Eindhoven gegroeid van “faciliteren naar werk” naar “faciliteren op werken, wonen, leven”. We bieden in Eindhoven e.o naast werk ook tijdelijke huisvesting en woonbegeleiding. Evenals begeleiding op financiën, gezondheid, vrije tijdsbesteding, sociale inclusie, etc. Springplank073 richt zich in ‘s-Hertogenbosch op “faciliteren naar werk”.

  • Text Hover
HET TEAM

Springplank stelt zich voor