Your address will show here +12 34 56 78
Werk is de katalysator voor ieder mens

Resultaatgericht werken met concreet perspectief in een plezierige omgeving.

SOCIALE ONDERNEMERS

Werk staat centraal. En dus werkgevers. Ondernemers die iemand een kans willen bieden te werken en een prettige collega te zijn.

ONZE KANDIDATEN

Mensen die door omstandigheden zonder woning zitten of dreigen te verliezen en via werk ritme en structuur een eigen inkomen willen realiseren.

GEMEENTES EN ZORGAANBIEDERS

Maatschappelijke partners die de kosten voor de zorg willen verlagen en het belang van zelfredzaamheid nastreven.

WERK I.P.V. ZORG

In onze visie is werk de katalysator voor elk mens en de beste manier van invulling van dagbesteding. Ritme, maatschappelijke betrokkenheid en kunnen voorzien in eigen levensonderhoud. Het gaat om persoonlijke mogelijkheden en niet om het volgen van een vast re-integratie of zorgproces. Wat iemand kan staat centraal.Werken geeft structuur, vergroot zelfredzaamheid en zorgt voor een uitbreiding en verbetering van het sociale netwerk. Werk geeft het gevoel zinvol bezig te zijn en volwaardig mee te tellen. Het biedt eigenwaarde en werkt positief voor participatie en maatschappelijke betrokkenheid.

  • Text Hover
Springplank zet zich in voor

mensen met verschillende hulpvragen. Vaak hebben zij een afstand tot de arbeidsmarkt en soms zelfs geen vast woon- of verblijfadres. In veel gevallen zijn zij gescheiden, verslaafd of hebben schulden. Wij geloven juist in de eigen kracht van mensen. We stimuleren hen door middel van werk. Dat is de basis om weer volledig “mee te doen” met de maatschappij. Werk als katalysator noemen wij dat. Mensen die niet vanzelfsprekend meedoen met de maatschappij. Soms zelfs zonder vaste woon- of verblijfadres. Vaak hebben ze het gevoel er niet meer bij te horen. Vaak worstelen onze kandidaten met een combinatie van scheiden, schulden, werkloosheid, verslaving en detentie. Ze missen (zelf) vertrouwen en voelen zich niet begrepen.

En stimuleert sociaal ondernemen

Springplank gelooft in netwerkorganisaties. Daarom gaan wij verbindingen aan met organisaties die met ons een positieve bijdrage aan de samenleving willen bieden. Gezamenlijk nemen we die maatschappelijk verantwoordelijkheid richting stad en bewoners om kandidaten middels een gedegen leer-werktraject te begeleiden naar de arbeidsmarkt. Dit is de basis waarop zij hun leven weer gaan opbouwen. Wilt u hier meer over weten? Kom dan eens vrijblijvend bij ons op de koffie.