Springplank biedt

Arrangementen

We werken met zakelijke (leer-) arrangementen, waarin ieder zijn verantwoordelijkheid en rol vastlegt. Voor werken en wonen.

Jong, ervaren team

Onze mensen faciliteren jou om weer positieve inzichten te krijgen en het vertrouwen in je leven.

Werken, wonen, leven.

Via werk een eigen inkomen en de mogelijkheid je woning te betalen en weer te genieten van je leven.

Springplank is een jonge organisatie

Vanuit werk kansen creëren. Springplank richt zich op het naar werk begeleiden van (dreigend) economisch dak- en thuisloze mensen. Meer dan 65% van onze ‘kandidaten’ stroomt duurzaam uit de uitkering naar een betaalde baan.

Springplank komt in actie als specialistische begeleiding en meer ondersteuning bij multi-problematiek voor iemand nodig is. Bijna alle arrangementen of eigenlijk bijna alle kandidaten kennen maatwerk. Bij voorkeur vervullen wij een faciliterende rol voor onze kandidaten, werkgevers en mogelijk ook jou.

Springplank kandidaat kwanten 2

springplank kandidaat stamendekoning

en biedt specialistische begeleiding

De arrangementen bestaan uit vaste onderdelen en fasering, maar per kandidaat en werkgever is aanvullend maatwerk nodig. Om deze reden heeft Springplank eigenlijk alleen maar senior begeleiders in dienst. Hij/zij moet van veel markten thuis zijn en op meerdere leefgebieden over relevante kennis en zo nodig netwerk beschikken.

Expertise van de achtergrond en weten hoe om te gaan met de kwetsbaarheid van mensen. Evenals ruime ervaring (>10 jaar) en een sociaal agogische achtergrond. Dit vind je meestal niet bij een werkgever of regulier re-integratiebureau. Een Springplank begeleider is meer dan alleen een job-coach of een verwijzer.


team 

 

Werken, wonen, leven

De ambitie van Springplank is om in meerdere gemeenten een vaste partner te zijn. Deze groei willen we stapje voor stapje maken, vanuit eigen kracht en bij voorkeur met lokale begeleiders. We richten ons op begeleiding van (dreigend)economisch dak- en thuislozen naar werk. Afhankelijk van elke lokale situatie ontwikkelen we onze dienstverlening en de samenwerking met ketenpartners.

Springplank040 is in Eindhoven gegroeid van “faciliteren naar werk” naar “faciliteren op werken, wonen, leven”. We bieden in Eindhoven en Veldhoven naast werk ook tijdelijke huisvesting en woonbegeleiding. Evenals begeleiding op financiën, gezondheid, vrije tijdsbesteding, sociale inclusie, etc.

Springplank073 richt zich in 's-Hertogenbosch in samenwerking met SMO op "faciliteren naar werk".