De kracht van Springplank

Werk als kayalysator

Werken geeft ritme en structuur. Het maakt wonen en leven aangenamer en neemt veel hulp vragen weg.

Collectief van ondernemers

Werkgevers met een regionale of lokale impact. Vanuit social return investeren in kansen voor mensen met een afstand op de arbeidsmarkt.

Ervaren, lokale begeleiders

Springplank faciliteert. Wij nemen bij de hand, niet uit handen. Via een generalistische maatwerk aanpak.

Arrangementen

werken in de bouw

Per gemeente kan onze dienstverlening verschillen. Ons streven is zo veel als mogelijk aan te sluiten op de lokale situatie en bestaande zorg. We bieden de volgende twee diensten.

 

(leer-) werkarrangement exclusief wonen

Speciaal voor mensen die zelf al (tijdelijke) huisvesting hebben gevonden of voor wie huisuitzetting op korte termijn dreigt en een eigen inkomen willen. Samen met jou kijken we naar eventuele invulling voor extra ondersteuning op andere leefgebieden. Springplank faciliteert, zodat jij goed kan werken.

 

Het einddoel:

Duurzame stabiliteit op financiëel gebied. Iemand is binnen 3-6 maanden (grotendeels) uitkeringsonafhankelijk en de schulden zijn stabiel. Er is een betaalde baan van minimaal 28 uur per week en voor minimaal een half jaar. Van het inkomen kan zelf de huisvesting betaald worden. In ZRM-termen: een kandidaat ontwikkelt zich van trede 1-2 op inkomen naar trede 3-4.

 

(leer-) woonarrangement inclusief werken*

Voor mensen die op straat zijn komen te staan en tijdelijke huisvesting of begeleiding om zelfstandig te kunnen wonen nodig hebben èn bereid zijn te werken. Springplank is voor de kandidaat de “ketenregisseur”. Op alle noodzakelijke leefgebieden wordt begeleiding geboden, inclusief een eventueel tijdelijk dak boven het hoofd. Ketenpartners conformeren zich aan de aanpak van Springplank in hun begeleiding en Springplank bewaakt de gemaakte afspraken. We maken tevens resultaatafspraken op andere leefgebieden dan financiën uit de ZRM.

*(leer-) Woonarrangement is exclusief ontwikkeld voor Gemeente Eindhoven


Een Springplank arrangement is altijd maatwerk. Alle arrangementen kennen wel de volgende fases.

0

Aanmelding en Intake

Om succesvol te zijn, besteden wij veel aandacht aan toetsing. Onderdelen van onze intake kunnen zijn een IQ en EQ test, een 'bootcamp', evaluatiegesprekken en zelfs korte werkstages. Dit doen we om te kijken naar jouw mogelijke opleidingsbehoefte, mogelijkheden voor werk en de juiste 'match'. 

1

Arrangement Fase 1

De eerste fase in een arrangement is de meest intensieve. Deze periode kan tussen 2-4 maanden duren. Met name in deze periode is het verkrijgen en vasthouden van werk- of woonritme een belangrijke. We noemen deze periode ook wel eens "de boel op orde krijgen".

2

Arrangement Fase 2

De tweede fase in het arrangement duurt ook ca. 2-4 maanden. Hierin is het streven "de boel op orde te houden". We verwachten een meer proactieve houding van jou ipv. andersom. Je collega's spelen een belangrijkere rol in het voorkomen van een stap terug.

3

Zelfredzaam

Je hebt een betaalde baan en kunt voorzien in eigen woonlasten. Je zit een werkritme en bouwt een (nieuw) sociaal netwerk op. Soms is het nog wel fijn om een hulpvraag te kunnen stellen. Of gewoon nog even met een vertrouwd persoon dingen te delen.