Werk is de katalysator voor ieder mens

Sociale ondernemers

Werk staat centraal. En dus werkgevers. Ondernemers die iemand een kans willen bieden te werken en een prettige collega te zijn.

Economisch dak- en thuislozen

Mensen die door omstandigheden (dreigend) dakloos zijn. En via werk ritme, structuur en een eigen inkomen willen realiseren.

Gemeentes en zorgaanbieders

Maatschappelijke partners die de kosten voor de zorg willen verlagen en het belang van zelfredzaamheid nastreven.

Werk als zorg

In onze visie is werk de katalysator voor elk mens en de beste manier van invulling van dagbesteding. Ritme, maatschappelijk betrokkenheid en kunnen voorzien in eigen levensonderhoud. Het gaat om persoonlijke mogelijkheden en niet om het volgen van een vast re-integratie of zorgproces. Wat iemand wel kan staat centraal.

Werken geeft structuur, vergroot zelfredzaamheid en zorgt voor een uitbreiding en verbetering van het sociale netwerk. Werk geeft het gevoel zinvol bezig te zijn en volwaardig mee te tellen. Eigenwaarde en zelf de "eigen boontjes te doppen". Werk is positief voor participatie en maatschappelijke betrokkenheid.

 

Springplank kandidaat Bross 2

Springplank kandidaat Stam De Koning

Springplank zet zich in voor

Mensen die niet vanzelfsprekend meedoen met de maatschappij. Soms zelfs zonder vaste woon- of verblijfadres. En al langer het gevoel hebben erbuiten te staan. Een groot gevoel van onbegrip. Gemis van zelfvertrouwen en door samenloop van omstandigheden meerdere “uitdagingen” in het leven.

Wij geloven niet in doelgroepen. Wij geloven in situaties in het leven die iemand kan overkomen. En sommigen van ons hebben pech. Een combinatie van tegenslagen, kan je een gevoel geven in een neerwaartse spiraal te zitten. Springplank helpt mensen die tussen wal en het schip vallen. Wij faciliteren hen via werk naar een beter bestaan.

En stimuleert sociaal ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is tegenwoordig niet meer weg te denken. Het levert niet alleen een positieve bijdrage aan de samenleving. Het biedt voordelen voor een bedrijf en haar klanten. Social Return biedt kansen bij opdrachtgevers die het als eis in hun inkoopbeleid hebben opgenomen.

Springplank gaat samenwerkingsverbanden aan met (middel)grote bedrijven die hun verantwoordelijkheid nemen ten opzichte van de stad en bewoners. Onze kandidaten gaan bij hen aan de slag via een leerwerkplek. Doel is om ervaring op te doen en weer deel te nemen aan de arbeidsmarkt.

Website Gustaaf

Website Stam De Koning

website Caspar de Haan

Website Collectief040

website Homij

website knaapen groep

Website Latten

Website Van der Winkel