Sociaal investeren

Verantwoord

Wederzijds maken we prestatie- en inspanning afspraken. Duurzaamheid staat voorop. Daar verwachten we ook wat tegenover staan.

Social Return

PSO, Natural steps, ISO, etc. Social Return wordt steeds meer onderdeel. Invulling blijft soms lastig. Daar helpt Springplank bij.

Kansen bieden

Het hart op de juiste plaats, geldt ook voor de werkgevers. Zij verwachten een gemotiveerde collega en willen investeren in jou.

Sociale ondernemers

Springplank gaat samenwerkingsverbanden aan met (grotere) bedrijven die hun verantwoordelijkheid nemen ten opzichte van de stad en bewoners. De aangesloten werkgevers streven sociaal ondernemerschap na door banen te creëren en tevens begeleiding te borgen met een leer-werkmeester.

Onze kandidaten gaan bij hen aan de slag via een (leer-) werkarrangement. Doel is om via praktijk ervaring weer structureel deel te nemen aan de reguliere arbeidsmarkt. Wanneer u vacatures heeft kunnen wij op zoek gaan naar de match met een of meerdere van onze kandidaten.

"een geweldig inspirerend jong, maar vakkundig team wat betrokkenheid heeft voor de kandidaten en de overig betrokken partijen. Het gedachtegoed: Groots denken en klein maar goed doen! Een in mijn ogen vernieuwde manier van zorg, arbeid en wonen."

F. Brouwers, Caspar de Haan & Moonen Onderhoud

Waarom Sociaal Ondernemen

1Drempelverlagend voor aannemen van extra personeel. En de mogelijkheid duurzaam te investeren in mensen.

2Vanuit MVO creeren van hogere aantrekkelijkheid bij opdrachtgevers. En invulling geven aan de PSO.

3Invulling geven aan de participatiewet. En voorbereid zijn op de mogelijke quotumwet.

4Werkbegeleiding en coaching van kandidaten geborgd via Springplank

Collectief 040 badge 750x1200px DEF

Branches

Springplank zoekt de oplossing van haar (leer-) werkarrangementen in het bieden van een breed aanbod aan mogelijkheden. Deze ontwikkelen we met de verbonden werkgevers.

Afbouw en onderhoud
Facilitair
Bouw
Groenvoorziening
Installatie techniek
 

 

We werken o.a. voor


Caspar de Haan
FC Eindhoven
Gustaaf
Swinkels Glas
Latten
StamDeKoning