Combinatie van uitdagingen

Werken

Landurig zonder baan? Te veel afwijzingen of te weinig kansen? En wel de ambitie om dit te veranderen? 

Wonen

Huur of hypotheek niet meer betaalbaar? Dreigt woninguitzetting? of sta je op straat? Springplank kan helpen.

Leven

Spelen er nog meer dingen in je leven? Geen idee waar te beginnen? Bespreek de mogelijkheden van Springplank.

Kandidaten

 

Wij geloven niet echt in doelgroepen. Wij geloven in situaties in het leven die mensen kunnen overkomen. En sommigen hebben pech. Door samenloop van omstandigheden meerdere "uitdagingen" in het leven. Niet elk probleem is een uitdaging. En zeker niet voor de kandidaten die Springplank begeleidt.

Het gevoel van onbegrip is groot. Het zelfvertrouwen en het vertrouwen in de maatschappij laag. Door combinaties van scheiding, schuld, werkloosheid, verslaving, detentie, etc. is sprake van een neerwaartse spiraal. Mede door de crisis is deze groep sterk gegroeid in aantal.

"Je moet niet kijken naar mijn verleden, je moet kijken naar mijn daden in het heden, vind ik. Ja, soms zal ik ook harder moeten werken om mijzelf te bewijzen, maar dat is nou eenmaal zo. En dat heb ik ook geaccepteerd en dat ga ik ook zeker doen."

Anoniem

(dreigend) economisch dak- en thuisloos

Nederland kent groepen burgers voor wie het niet vanzelfsprekend is, dat ze meedoen met de maatschappij. Soms zelfs zonder vaste woon- of verblijfadres. Deze groep kent vaak te veel problemen om via reguliere re-integratie weer aan de slag te geraken. Daarentegen is maatschappelijke opvang voor hen een te zware 'hulpbron'

Een echte categorie of doelgroepnaam is er niet voor deze mensen. Wij praten zelf meestal over (dreigend) economisch dak- en thuislozen. Een groep die we niet moeten wegstoppen of aan hun lot over laten. Alleen voor een stad als Eindhoven al geschat op ca. 2.000 burgers. Springplank richt zich met haar dienstverlening specifiek op deze mensen.

kandidaat springplank040

Onderzoek en ZRM

De afgelopen jaren is door Erasmus Universiteit onderzoek gedaan naar achtergronden van de "typische" Springplank kandidaat. Met name op volgende (combinatie van) leefgebieden uit de ZRM blijkt ondersteuningsbehoefte te liggen voor de Springplank kandidaat.

Financien
Dagbesteding
Huisvesting
Sociaal Netwerk
Maatschappelijke Participatie
 

 

Aanmelden

Springplank begeleidt mensen die tijdelijk behoefte hebben aan meer ondersteuning. Heb je een (grote) afstand op de arbeidsmarkt? Zijn er extra belemmeringen die werk moeilijk maken, maar wil je wel? Ben je (dreigend) dak- of thuisloos? Dan kan Springplank iets voor jou betekenen.

Neem hiervoor contact op met je gemeente of wijkgeneralist. Zij kunnen met jou bepalen of Springplank mogelijk een oplosssing is.

 

We werken in opdracht van o.a.


WIJeindhoven
Gemeente Eindhoven
Gemeente s Hertogenbosch
Gemeente Veldhoven
Collectief 040 badge 750x1200px DEF