Samen Werken

Kennen

Wat kan ik? Hoe zit ik in elkaar? Welke werkomgeving past het beste bij mij? Vragen van veel waarde. Vandaar een uitgebreide intake

Weten

Wat heb je nodig om te kunnen werken? Welke belemmeringen verdienen de eerste aandacht? Welke partners kunnen daarbij helpen?

Trainen

Springplank werkt met leer-arrangementen. In praktijk leer je het meest o.a. van collega's. Een opleiding kan versterken.

Samen werken

 

Samenwerken is voor ons genetisch bepaald. Samen=slimmer, sneller en beter. Onze ambitie is een doorslaggevende factor te zijn in de keten (en niet per definitie groot). Een factor in de re-integratie in de maatschappij van mensen met een combinatie van problemen. Samenwerkend ieder vanuit eigen kracht. Complementair en coöperatief.

Samenwerken is een van de sterkste krachten van Springplank. We staan open voor veel partijen, omdat we ervan overtuigd zijn, dat je met delen verder komt. De kracht van een goede samenwerking is, dat je van elkaar weet wat de ander kan en vooral ook niet kan en elkaar daarin versterkt. Bij voorkeur complementair en soms ook vanuit capaciteit. Een aantal partners zijn ondertussen mede bepalend voor onze kwaliteit.

is de kracht van elkaar aanvullen

Springplank werkt volgens het drempels weg principe. Afhankelijk van de situatie van een kandidaat faciliteren we op verschillende leefgebieden, daarbij sterk samenwerkend met de verschillende partners.

  • werk: Diverse ondernemers, Collectief040
  • huisvesting: Woonbedrijf, Trudo, Zayaz, SMO
  • doorverwijzing: WIJeindhoven, SMO
  • opleiding en training: Summa, Bosz, Loyaltyworks
  • verslavingszorg: Novadic Kentron
  • schuldhulpverlening: Lumens, Tribuo
  • vrije tijdsbesteding: diversen

convenant

2 soorten arrangementen (diensten)

We kennen twee type dienstverlening/producten:

(leer-) werkarrangement exclusief wonen

een dienst die vooral ingezet wordt voor mensen die al tijdelijke huisvesting zelf hebben gevonden of voor wie huisuitzetting op korte termijn dreigt

 

(leer-) woonarrangement inclusief werken*

deze dienst geldt voor mensen die op straat zijn komen te staan en tijdelijke huisvesting nodig hebben en bereid zijn te werken.

 

*deze dienst is exclusief ontwikkeld voor Gemeente Eindhoven