Springplank is er voor alle dak- en thuislozen.

Springplank zet zich in voor mensen die door omstandigheden zonder woning en werk zitten of die deze dreigen te verliezen en via ritme en structuur een eigen inkomen willen realiseren. Mensen met verschillende hulpvragen. Vaak hebben zij een afstand tot de arbeidsmarkt en geen vast woon- of verblijfadres. In veel worstelen deze mensen met een combinatie van problemen zoals net gescheiden, verslaafd , schulden, werkloosheid of detentie. Vaak hebben ze het gevoel er niet meer bij te horen. 

Ze missen (zelf)vertrouwen en voelen zich niet begrepen. Springplank gelooft in de eigen kracht van mensen. We stimuleren hen door middel van ‘eerst werk’. Dat is de basis om weer volledig mee te doen in de maatschappij.