Sociaal ondernemen

Werk staat centraal, en dus werkgevers. Springplank gelooft in netwerkorganisaties. Daarom gaan wij verbindingen aan met organisaties die met ons een positieve bijdrage aan de samenleving willen bieden. Gezamenlijk nemen we die maatschappelijke verantwoordelijkheid richting de stad en bewoners om dak- en thuislozen te begeleiden naar de arbeidsmarkt. ‘Eerst werk’ betekent namelijk dat dit de basis is waarop zij hun leven weer gaan opbouwen.

Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact met ons op of kom eens vrijblijvend op de koffie bij een van onze locaties.

‘Eerst werk’, dat is onze visie. Werk geeft ritme en structuur. Het biedt de mogelijkheid om te voorzien in het eigen levensonderhoud en mee te doen in de maatschappij. Het neemt vele (hulp)vragen weg. Bovendien verhoogt werk het gevoel van eigenwaarde en zelfredzaamheid. Werk is randvoorwaardelijk voor participatie en werkt positief op de maatschappelijke betrokkenheid. Werken maakt wonen en leven een stuk aangenamer. Springplank gaat uit van “work first” i.p.v. “care first”.

Wij ondersteunen mensen die in een uitzichtloze situatie zitten. Mensen zonder werk en woning of die deze dreigen te verliezen door een combinatie van problemen. Ook zijn we er voor mensen die wél tijdelijk opvang hebben, maar het liefst zo snel mogelijk via werk weer op eigen benen staan. We bieden werk, onderdak en ons netwerk. Zo wordt de zelfredzaamheid vergroot. Dit doen we door het inzetten van onze kernwaarden; verbinden, hervormen, inspireren en duidelijk.