Your address will show here +12 34 56 78
Uncategorized

De opvangorganisaties hebben afgelopen dagen hard gewerkt aan een pakket van maatregelen om het Corona-virus te beheersen waarvan het openstellen van de nachtopvang, ook overdag, er één is. Door het instellen van deze maatregel zullen daklozen overdag niet op straat hoeven te verblijven. 


Zondagavond kondigde de Rijksoverheid verdere maatregelen aan ter beheersing van het Coronavirus. Om de verdere virusverspreiding te voorkomen is een eerste stap gemaakt. Samen hebben Neos, Springplank040 en het Leger des Heils in afstemming met de Gemeente Eindhoven besloten om de nachtopvang locaties in Eindhoven ook overdag open te houden. Neos, Springplank040 en het Leger des Heils willen zo voorkomen dat de daklozen in Eindhoven overdag op straat verblijven. Op deze manier willen de drie organisaties voor Maatschappelijke Opvang hun steentje bijdragen om het Coronavirus te beteugelen en hun daklozen een veilige en beschermde leefomgeving bieden. Naast deze maatregel blijven alle inloopvoorzieningen in de stad wel zo goed mogelijk open.


Ondanks de maatregelen die nu genomen worden, denken Neos, Springplank040 en het Leger des Heils dat dit nog niet voldoende is. Over eventuele bijkomende maatregelen blijven zij de komende dagen in gesprek zodat de doelgroep zo goed mogelijk wordt beschermd. 

0

Uncategorized

Het eerste initiatief van de sociale basis dat wordt uitgelicht is Maatje040. Maatje040, ook wel bekend als De Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven, bestaat ruim 50 jaar en is een vrijwilligersorganisatie waarbij per jaar 530 vrijwilligers naar mensen thuis gaan vanuit voor verschillende maatjesprojecten. Wij spraken met Marije, die het project Dementiemaatje en Buddymaatje coördineert. 


Wat is en doet Maatje040 precies?

Wij hebben allerlei maatjes projecten en daar werken vrijwilligers in die naar mensen thuis gaan. Mensen die hier in Eindhoven wonen en op een of andere manier extra hulp kunnen gebruiken op allerlei verschillende gebieden. Daar zijn onze maatjesprojecten op ingericht. We kijken naar de achterliggende problematiek van de hulpvragers en zoeken daar een vrijwilliger bij die kan ondersteunen.

Welke projecten zijn er?

Bijvoorbeeld het project Administratiemaatje. Dat is voor mensen die bijvoorbeeld schulden hebben of hun administratie niet op orde hebben. Vaak zit er een achterliggende reden achter waarom het niet op orde is. Administratiemaatjes helpen mensen de boel weer op de rit te krijgen en overzicht te creëren. Dit zodat de mensen weer verder kunnen, de situatie gestabiliseerd kan worden of bij oudere mensen om de binnengekomen post bij te houden. Verder hebben we het project Buddymaatje voor mensen met een levensbedreigende ziekte zoals kanker. Buddymaatjes zorgen dan voor wat praktische ondersteuning, zoals mee gaan naar het ziekenhuis voor een uitslag maar ook om levensvragen te bespreken of te ondersteunen tijdens de chemo. Verder hebben we het project Coachmaatje, dat is voor mensen met psychosociale problematiek of psychiatrische achtergrond, die een moeilijke periode doormaken. Een maatje gaat dan samen met ze op pad of biedt een luisterend oor.

Hoe werkt de aanmelding van hulpvragen?

Wij krijgen tegenwoordig heel veel mensen aangemeld via verwijzers zoals Wij Eindhoven maar ook via zorgtraject begeleiders voor mensen met dementie. Het kan verder ook door buurtbewoners, familie maar ook medewerkers van thuiszorgorganisaties verwijzen mensen naar Maatje040.  Er zijn ook mensen die zelf bij ons aankloppen voor hulp.

Hoeveel mensen zijn dat per jaar?

In 2019 hebben we 1813 nieuwe maatjes kunnen koppelen aan mensen die een aanvraag bij ons hebben gedaan. Onze totale caseload is 2444 in 2019. Hierin zitten de koppels die al gekoppeld waren maar ook de mensen die nog op een Maatje wachten. Er zijn ook mensen die meerdere keren beroep doen op ons. Bijvoorbeeld bij het project Klusmaatje kunnen mensen uit Eindhoven, die vallen onder de minima en zelf het klusje niet kunnen doen, bijvoorbeeld ouderen of chronisch zieken, een aanvraag doen voor personenvervoer of voor een klusje in huis. Wij hebben rond de 530 vrijwilligers die op allerlei gebieden ondersteuning bieden.

Hoe komen vrijwilligers bij jullie terecht?

Via heel veel wegen. We komen nog steeds vrijwilligers te kort. We maken gebruik van social media, onze website www.maatje040.nl , via Eindhovendoet.nl, via indeed, echt van alles. Wat ook wel goed werkt is mond-tot-mond reclame via onze huidige vrijwilligers. We hebben ook veel stagiaires vanuit de Fontys, Avans en Summa voor een stageplaats om daarna misschien ook vrijwilligerswerk te gaan doen.

Blijft een vrijwilliger ook bezig met één hulpvraag?

Bij langdurige projecten wel. Als mensen een klusje aanvragen voor de tuin of voor eenmalige boodschappen dan kunnen ze verschillende vrijwilligers verwachten.

Ik werk hier heel erg graag en ik ben er trots op om voor zo’n organisatie te werken.

0