Werk is belangrijk voor ieder mens

Resultaatgericht werken met concreet perspectief in een plezierige omgeving.

‘Eerst werk’, dat is onze visie. Werk geeft ritme en structuur. Het biedt de mogelijkheid om te voorzien in het eigen levensonderhoud en mee te doen in de maatschappij. Het neemt vele (hulp)vragen weg. Bovendien verhoogt werk het gevoel van eigenwaarde en zelfredzaamheid. Werken maakt wonen en leven een stuk aangenamer. We kijken naar werk naar vermogen.

Geen maatschappelijke opvang, maar een maatschappelijke Springplank. Wij bieden alle dak- en thuislozen hun eigen persoonlijke route en zetten onze begeleiding daarop in. Het doel is om iemand weer zo zelfstandig mogelijk te laten leven. We starten met ons eigen ‘eerst werk’-principe. 

Eindhoven

Vanaf 2021 tot en met 2025 is Springplank verantwoordelijk voor  alle dak- en thuislozen in Eindhoven. Van opvang, zoals Opstart040, tot een eigen woning, waarbij we eerst werk proberen in te richten voor iedereen.

Tilburg & Den Bosch

In Tilburg en Den Bosch zetten we eerst werk in voor dak- en thuislozen, gekoppeld aan wonen.

Springplank zet zich in voor

Mensen met verschillende hulpvragen. Vaak hebben zij een afstand tot de arbeidsmarkt en soms zelfs geen vast woon- of verblijfadres. In veel gevallen zijn zij gescheiden, verslaafd of hebben schulden. Wij geloven juist in de eigen kracht van mensen. We stimuleren hen door middel van werk. Dat is de basis om weer volledig “mee te doen” met de maatschappij. Werk als katalysator noemen wij dat. Mensen die niet vanzelfsprekend meedoen met de maatschappij. Soms zelfs zonder vaste woon- of verblijfadres. Vaak hebben ze het gevoel er niet meer bij te horen. Vaak worstelen onze kandidaten met een combinatie van scheiden, schulden, werkloosheid, verslaving en detentie. Ze missen (zelf) vertrouwen en voelen zich niet begrepen.

En stimuleert sociaal
ondernemen

Springplank gelooft in netwerkorganisaties. Daarom gaan wij verbindingen aan met organisaties die met ons een positieve bijdrage aan de samenleving willen bieden. Gezamenlijk nemen we die maatschappelijk verantwoordelijkheid richting stad en bewoners om kandidaten middels een gedegen leer-werktraject te begeleiden naar de arbeidsmarkt. Dit is de basis waarop zij hun leven weer gaan opbouwen. Wilt u hier meer over weten? Kom dan eens vrijblijvend bij ons op de koffie.