Your address will show here +12 34 56 78
Uncategorized

Naar aanleiding van de vorige maatregel betreffende het Corona-virus waarin de opvangorganisaties de nachtopvangen ook overdag hebben opgesteld, zijn er aanvullende maatregelen getroffen. Dit is gedaan vanuit Springplank, Neos, Leger des Heils, gemeente Eindhoven en de straatdokter. 


Via Springplank wordt een extra, 4e, nachtopvang voor daklozen beschikbaar gesteld op de Anna van Egmondstraat in Eindhoven, om het spreiden van groepen mensen te waarborgen en de afstand van 1.5 meter beter te garanderen. Dit wordt ook gedaan om de hygiëne te verbeteren en te voorkomen dat het Corona-virus zich verspreidt. 


Daarnaast zijn er aparte quarantaine plekken georganiseerd voor daklozen die symptomen van het Corona-virus vertonen. Hier kunnen mensen met mogelijke verschijnselen gescreend kunnen worden door de straatdokter. .Naast de quarantaine plekken op de locaties is  er binnen Neos een quarantaine unit ingericht van maximaal 14 plekken die nu al operationeel zijn.  Mocht deze quarantaine unit vol dreigen te raken dan is er bij Springplank een back-up quarantaine unit ingericht met 20 plekken. Met deze maatregelen kunnen we de doelgroep veiligheid bieden en adequaat ondersteunen. 


Springplank, Neos, Leger des Heils, gemeente Eindhoven en de straatarts hebben dagelijks intensief contact en monitoren of deze maatregelen afdoende zijn. Zij hopen door deze maatregelen de Corona-crisis voor de daklozen goed te coördineren, ondanks dat het ook voor hun elke dag schakelen is met elkaar. 

0