Nieuws

Even voorstellen: Bas

Al zo lang als ik me kan herinneren ben ik geboeid door mensen. Zo was ik in 2002 nog werkzaam in de beveiliging, in deze functie heb ik ervaring opgedaan op vele verschillende locaties. Novadic Kentron, het Huis van Bewaring, het Station en het AZC springen er voor mij vooral uit. Dit was natuurlijk een hele andere tak van sport dan Springplank, maar het contact met mensen en ieders unieke verhaal heeft mij altijd erg geboeid.

In 2006 ben ik bij de GGZe (Grote Beek) terecht gekomen waar ik de kans heb gekregen om een interne studie te doen. In mijn periode daar heb ik veel ervaring op gedaan en altijd met veel plezier gewerkt.

Vervolgens heb ik de overstap gemaakt naar de Maatschappelijke opvang, in 3,5 jaar heb ik veel geleerd om vervolgens bij Springplank terecht te komen. Hier ben ik begonnen als begeleider en ben inmiddels doorgegroeid naar Outreachend medewerker. Tevens werk ik ondersteunend naar mijn collega’s van het begeleidingsteam.

Een van de gaafste initiatieven waar we mee bezig zijn geweest is het opzetten van ONSS, een platform voor Outreachend medewerkers van verschillende organisaties. Met dit platform zoeken we naar oplossingen voor moeilijke casussen waar alle traditionele mogelijkheden geen uitkomst meer lijken te bieden. Daarnaast zijn we in oktober zijn we gestart met ‘PSV doelgericht’ dit is een project om een koppeling te maken tussen voetbal en werk. Dit blijkt een zeer positieve uitwerking te hebben op kandidaten. Het geeft me veel energie om te zien dat mensen met onze hulp hun leven weer op de rit krijgen.