Nieuws

Werk als katalysator voor iedereen!

Springplank gaat de komende jaren zorgen voor een definitieve verandering in het zorglandschap. Dit betekent concreet dat we blijven doen wat we doen ‘werk als katalysator’ voor mensen zonder woning en werk i.p.v. zorg. onze kernwaarden zijn hierin leidend en zo zorgen we voor een duidelijk en mooi klimaat om elk jaar hierin te groeien.

Om deze stap mogelijk te maken is een prominente rol weggelegd voor de zgn. ‘Verbindingsleider’. Hij krijgt een vrije rol én mandaat binnen Springplank om kernwaardes te toetsen om het traject van kandidaat en implementatie vorm te geven op werk, wonen en duurzame uitstroom. Hij zal deze ‘Springplankmethode’ constant toetsen en documenteren. Belangrijk in zijn werk is dat hij in acht neemt dat begeleiders, samen met hun kandidaat, regie blijven houden op het traject. Er zal in het laatste kwartaal van 2018 een gesprek plaatsvinden tussen de directie en de Verbindingsleider om te bekijken hoe hij denkt de doelen te behalen voor de komende 3 jaar. De Verbindingsleider zal toewerken naar een ‘Springplank DNA’. Dit DNA willen we eind 2019 vastgesteld hebben. 

Klik hier voor het volledige visiedocument.