Nieuws

Vanaf Dag van de Armoede helpt incassobureau om schuld van werk- en woning-loze schuldenaar om te zetten in lening

Vanaf Dag van de Armoede helpt incassobureau om schuld van werk- en woning-loze schuldenaar om te zetten in lening

Pilot start in Eindhoven: samenwerking van Springplank040, METmet, Janssen en Janssen Incasso & Gerechtsdeurwaarders en sociaal fonds

METmet, Springplank040, een sociaal fonds en Janssen en Janssen Incasso & Gerechtsdeurwaarders slaan de handen ineen om schuldenaars zonder werk en woning te helpen. De naam van deze pilot is ‘Werk je schuld weg’ en trapt af op woensdag 17 oktober, de Dag van de Armoede. Tijdens de pilot worden schuldenaars zonder woning of werk begeleid naar woning, werk en financiële zelfredzaamheid. Dat gebeurt onder meer door huidige schulden af te kopen en om te zetten in een lening. Blijkt de pilot succesvol te zijn, dan krijgt deze op een grotere schaal vervolg.

Het is de eerste keer dat een incassopartij in deze vorm samenwerkt met sociale partners om schulden van schuldenaars zonder werk of woning om te laten zetten in een lening.

Thijs Eradus, Springplank040: “Deze vorm van kijken naar schuldenproblematiek is uniek en geeft voor alle betrokkenen rondom schulden een groot voordeel. De schuldeiser krijgt meer terug, de schuldenaar heeft meer perspectief op verschillende vlakken en minder lasten. Ik ben enorm trots dat we van start gaan. Ik kan niet wachten om de positieve effecten te zien voor de kandidaten”.

Claartje Bom, Business developer bij Janssen & Janssen, voegt daaraan toe: “Ons uiteindelijke doel is om bij te dragen aan een schuldenvrije maatschappij. Dit willen we doen door in te zetten op preventie en door met partners te werken aan het omzetten van schulden naar een lening. Zo wordt de groep die hulp het hardst nodig heeft – schuldenaars zonder woning en werk – op een duurzame en realistische manier schuldenvrij.”

Optimale hulp: diverse expertises

In de pilot begeleidt Springplank040, de Eindhovense afdeling van Springplank, de kandidaten in het afbetalen van de lening en het vinden van woning en werk. METmet ondersteunt Springplank hierin. Janssen en Janssen bemiddelt bij de schuldeisers, zodat de schuld afgekocht kan worden en in een lening omgezet kan worden.

Er wordt door verschillende sociale investeerders geld beschikbaar gesteld om de schuld om te zetten in een lening. De schuldenaar is hierdoor beter af: doordat er nog maar één lening is, valt er een berg stress weg. Bovendien is de lening toegespitst op de situatie van de kandidaat. De schuldeiser krijgt daarbij altijd meer uitgekeerd dan bij een schuldsanering. Zo gaan zowel schuldenaar als schuldeiser erop vooruit. Door de diverse expertises wordt de schuldenaar zonder werk of woning optimaal geholpen.

Lancering met Eindhovense wethouder van armoede

De pilot start in het najaar van 2018. Drie tot vijf kandidaten worden geholpen, waarbij de schuldensituatie een belemmering vormt voor een duurzame uitstroom naar werk en wonen. De pilot wordt afgetrapt in Eindhoven om 17.00 in het kantoor van Springplank040 samen met Renate Richters, wethouder van jeugd, zorg en welzijn, armoede en inburgering.

Noot voor de redactie, niet ter publicatie

Op zoek naar meer informatie over Janssen & Janssen, de aftrap van de pilot of een interview met Saskia van de Schoot? Neem contact op met Aaron Mirck via aaron@bureaumirck.nl of 06 34383309.

 

Over Janssen & Janssen

Janssen & Janssen Incasso & Gerechtsdeurwaarders is specialist in creditmanagementoplossingen en voortdurend opzoek naar innovaties. Al sinds de oprichting in 1989 richt deze organisatie zich op een mensgerichte aanpak en wordt de opgedane ervaring en kennis in adviestrajecten gebruikt om schulden te voorkomen. Het doel van Janssen en Janssen is om een schuldenvrije maatschappij te creëren.

 

Over Springplank

Springplank gaat uit van “work first” i.p.v. “care first”. Springplank biedt een alternatief voor mensen zonder woning of die deze dreigen te verliezen door een combinatie van problemen. Mensen voor wie tot dus ver alleen de maatschappelijke opvang een oplossing kon bieden, maar daar eigenlijk niet thuishoren. Ook zijn we er voor mensen die wél tijdelijk opvang hebben, maar het liefst zo snel mogelijk via werk weer op eigen benen staan. Springplank streeft naar groei, ontwikkeling en zelfredzaamheid.

www.springplank.org

 

Over METmet BV

Soms lopen mensen vast op het snijvlak tussen wonen, werken, overheid en andere instanties. Dat zijn verhalen waarbij je denkt: “Dat moet toch anders kunnen?” Dat denken wij nou ook! Daarom zetten we ons in op maatschappelijke vraagstukken waarbij groepen mensen vastlopen en ‘het systeem’ oplossingen in de weg zit. Zie voor meer info: www.metmet.nl