Uncategorized

Maatregelen Corona-virus

De opvangorganisaties hebben afgelopen dagen hard gewerkt aan een pakket van maatregelen om het Corona-virus te beheersen waarvan het openstellen van de nachtopvang, ook overdag, er één is. Door het instellen van deze maatregel zullen daklozen overdag niet op straat hoeven te verblijven. 


Zondagavond kondigde de Rijksoverheid verdere maatregelen aan ter beheersing van het Coronavirus. Om de verdere virusverspreiding te voorkomen is een eerste stap gemaakt. Samen hebben Neos, Springplank040 en het Leger des Heils in afstemming met de Gemeente Eindhoven besloten om de nachtopvang locaties in Eindhoven ook overdag open te houden. Neos, Springplank040 en het Leger des Heils willen zo voorkomen dat de daklozen in Eindhoven overdag op straat verblijven. Op deze manier willen de drie organisaties voor Maatschappelijke Opvang hun steentje bijdragen om het Coronavirus te beteugelen en hun daklozen een veilige en beschermde leefomgeving bieden. Naast deze maatregel blijven alle inloopvoorzieningen in de stad wel zo goed mogelijk open.


Ondanks de maatregelen die nu genomen worden, denken Neos, Springplank040 en het Leger des Heils dat dit nog niet voldoende is. Over eventuele bijkomende maatregelen blijven zij de komende dagen in gesprek zodat de doelgroep zo goed mogelijk wordt beschermd.