Your address will show here +12 34 56 78
Arrangementen

Per gemeente kan onze dienstverlening verschillen. Ons streven is zo veel als mogelijk aan te sluiten op de lokale situatie en bestaande zorg. We bieden de volgende twee diensten.

 
Leer-/werkarrangement exclusief wonen
 
Zelfstandigheid is de kern voor Springplank. Dit arrangement is er speciaal voor mensen die:

1. Zelf al (tijdelijke)huisvesting hebben gevonden of voor wie huisuitzetting dreigt. 2. Voor degene die een eigen komen willen.

Wellicht heb je ook ondersteuning nodig op andere leefgebieden? Dan kijken we samen met jou naar een goede invulling. Wij faciliteren zodat jij goed kan werken.

Ons gezamenlijke einddoel:

We zorgen voor: – Duurzame financiële stabiliteit. – Schulden onder controle – Binnen enkele maanden uitkeringsonafhankelijk – Van het inkomen kan zelf huisvesting betaald worden.

In ZRM-termen: een kandidaat ontwikkelt zich van trede 1-2 op inkomen naar trede 3-4. Duurzame stabiliteit op financiëel gebied. Iemand is binnen 3-6 maanden (grotendeels) uitkeringsonafhankelijk en de schulden zijn stabiel. Er is een betaalde baan en voor minimaal een half jaar. Van het inkomen kan zelf de huisvesting betaald worden. In ZRM-termen: een kandidaat ontwikkelt zich van trede 1-2 op inkomen naar trede 3-4.
 
Leer-/woonarrangement inclusief wonen*
 

Volledige zelfstandigheid en stabiliteit op werk, wonen en schuldenproblematiek? Dit arrangement is er speciaal voor mensen die:
1. Bereidt zijn te werken.
2. Op straat zijn komen te staan en tijdelijke huisvesting of begeleiding nodig hebben
Ons gezamelijke einddoel: 
We gaan er voor zorgen dat mensen:
– die bereid zijn te werken;
– op straat zijn komen te staan;
– tijdelijke huisvesting of begeleiding om zelfstandig te kunnen wonen nodig hebben;
weer  volledige zelfstandigheid en stabiliteit op werk en inkomen, wonen en schuldenproblematiek verkrijgen.
Springplank is de ‘netwerkregisseur”. Op alle noodzakelijke leefgebieden wordt begeleiding geboden, inclusief een eventueel tijdelijk dak boven het hoofd.
Ketenpartners conformeren zich aan de aanpak van Springplank in hun begeleiding en Springplank bewaakt de gemaakte afspraken. We maken tevens resultaatafspraken op andere leefgebieden dan financiën uit de ZRM.
WERK ALS KAYALYSATOR

Werken geeft ritme en structuur. Het maakt wonen en leven aangenamer en neemt veel hulp vragen weg.

NETWERK ORGANISATIE

Werkgevers met een regionale of lokale impact. Vanuit social return investeren in kansen voor mensen met een afstand op de arbeidsmarkt.

LOKALE BEGELEIDERS

Springplank faciliteert. Wij nemen bij de hand, niet uit handen. Via een generalistische maatwerk aanpak.

Een arrangement is altijd maatwerk
Alle arrangementen kennen wel de volgende fases.
Beweeg over de fases voor info.
0.

Intake

1.

Fase 1

2.

Fase 2

3.

Zelfredzaamheid

Intake

We besteden veel aandacht aan toetsing. Onderdelen van onze intake kunnen zijn een IQ en EQ test, een 'bootcamp', evaluatiegesprekken en zelfs korte werkstages. Dit doen we om te kijken naar jouw mogelijke opleidingsbehoefte, mogelijkheden voor werk en de juiste 'match'. 

Fase 1

De eerste fase in een arrangement is de meest intensieve.Met name in deze periode is het verkrijgen en vasthouden van werk- of woonritme een belangrijke. We noemen deze periode ook wel eens ''de boel op orde krijgen".

Fase 2

De tweede fase in het arrangement is het streven 'de boel op orde te houden'. We verwachten een meer proactieve houding van jou ipv. andersom. Je collega's spelen een belangrijkere rol in het voorkomen van een stap terug.

Zelfredzaamheid

Je hebt een betaalde baan en kunt voorzien in eigen woonlasten. Je zit een werkritme en bouwt een (nieuw) sociaal netwerk op. Soms is het nog wel fijn om een hulpvraag te kunnen stellen. Of gewoon nog even met een vertrouwd persoon dingen te delen.