Bestaanszekerheid voor iedereen

Bestaanszekerheid is belangrijk voor ieder mens. Zekerheid van voldoende inkomen, betaalbaar wonen en toegang tot betaalbare zorg is voor iedereen noodzakelijk om rust en ruimte te kunnen vinden en om mee te kunnen doen in de samenleving. Met name onze doelgroep lijkt slachtoffer te worden van het wegtrekken van deze bestaanszekerheden in de samenleving. Zij dreigen dakloos te raken (of zijn het al) en kunnen nergens terecht. samen met onze ervaren partners werken we aan innovatieve oplossingen om deze mensen weer een kans op bestaanszekerheid te geven.

| Projecten op Bestaanszekerheid voor iedereen

Financieel Fit programma

Springplank vindt als werkgever vitaliteit van haar medewerkers belangrijk. Een onderdeel van vitaliteit is financiële fitheid. Springplank werkt hierop samen met het Financieel Fit programma van Brainport voor Elkaar. Het doel? We willen financiële fitheid, inclusief geldzorgen, op de werkvloer niet alleen bespreekbaar maken, maar ook ervoor zorgen dat medewerkers financieel fit zijn en blijven, dus dat ze niet in de problemen raken of eerder hulp krijgen bij hun geldzorgen wanneer het wel misgaat. Onderdeel van de aanpak is bijvoorbeeld een vragenlijst onder medewerkers om vast te stellen wat de behoefte van medewerkers hierin is.

Brainport voor Elkaar

Brainport voor Elkaar is een initiatief van Partnerfonds Brainport Eindhoven, Impact040, Brainport Development, Samen voor Eindhoven, Gemeente Helmond en Gemeente Eindhoven. Zij bundelen hun specialiteiten, netwerk en enthousiasme om iets in beweging te zetten. Dit doen zij niet alleen, maar samen met andere gemeentes, maatschappelijke organisaties en onderwijsinstellingen. Brainport voor Elkaar verbindt die partijen om alle krachten te bundelen. Springplank is ook als partner aangesloten bij Brainport voor Elkaar.