Het oudste familiebedrijf van Eindhoven viert dit jaar zijn 275-jarig bestaan. Opgericht op 17 mei 1749 door Jasper de Haan, heeft het bedrijf negen generaties lang de tand des tijds doorstaan. Met elke generatie kwamen er nieuwe ontwikkelingen en werden er nieuwe paden bewandeld. “We vieren het jubileum met trots.

 
Sophie Beer, 20-06-2024, Caspar de Haan
 

Jaspers en Caspars de Haan hebben het bedrijf telkens verder gebracht, niet alleen in groei van het aantal medewerkers, maar ook in de verscheidenheid aan werkzaamheden. Het bedrijf is gespecialiseerd in het onderhoud en de renovatie van bestaand vastgoed op een zo duurzaam mogelijke manier.

De eerste generaties

Aanvankelijk hield het bedrijf zich bezig met de decoratie van gebouwen, waaronder trappenhuizen en het aanbrengen van ornamenten en bladgoud. Caspar de Haan III en IV breidden het bedrijf uit met schilderwerken, kaarsenmakerij en een groothandel. Caspar de Haan V bracht het bedrijf tot nieuwe hoogtes door meerdere kleine bedrijven te starten voor zijn kinderen, zoals een klompenmakerij en een touwslagerij.

Caspar de Haan sr. (VIII)  herinnert zich hoe zijn vader altijd benadrukte dat als iemand beter was in een taak, je die persoon dat het beste kon laten doen en je er niet mee moest bemoeien. Dit managementprincipe werd een hoeksteen van het bedrijf.

Na de Tweede Wereldoorlog

Na de Tweede Wereldoorlog werd Caspar de Haan een belangrijke speler in de wederopbouw. Caspar de Haan VII breidde het bedrijf verder uit met een lakspuiterij en industriële producten voor bedrijven zoals Philips. Onder leiding van Caspar de Haan VIII , die in 1985 het bedrijf volledig overnam, transformeerde het bedrijf zich naar geavanceerd schilderwerk en laktechnieken, met een focus op nieuwbouwprojecten. Een belangrijke beslissing in de jaren ’80 was om zich te richten op de onderhoudsmarkt in plaats van nieuwbouw, wat leidde tot samenwerkingen met woningcorporaties en zorginstellingen.

Caspar de Haan sr. zag deze transformaties met trots aan. Hij herinnert zich de uitdagingen en het harde werken, vooral toen het bedrijf een moeilijke periode doormaakte met de nieuwe fabriek op de Hurk die niet liep zoals verwacht. Dat leidde tot financiële problemen en uiteindelijk het faillissement. Dat was een dieptepunt voor Caspar de Haan jr. Hij vond het vreselijk voor zijn vader en was bang voor gezichtsverlies. Dit moeilijke moment heeft bij hem geleid tot een dieper begrip van de uitdagingen van het ondernemerschap en heeft hem geholpen om te groeien als leider binnen het bedrijf.

Caspar de Haan sr.  leidde het bedrijf door woelige tijden, waarbij hij niet alleen het bedrijf uitbreidde, maar ook actief betrokken was bij maatschappelijke initiatieven zoals de Voedselbank. Zijn inzet voor de gemeenschap, gecombineerd met zijn zakelijk inzicht, maakt hem ook daar een gerespecteerd leider.

Moderne tijd

Sinds 2002 heeft het bedrijf onder leiding van de nieuwste generatie, Caspar de Haan jr., zich gefocust op duurzaamheid en renovatie. Het bedrijf groeide met 25 tot 30 procent per jaar en heeft zich gepositioneerd als een voorloper in de verduurzaming van bestaande woningen. Caspar jr. benadrukt het belang van empathie in het werk: “Mensen maken het verschil. Wij renoveren en onderhouden in de bestaande omgeving, en dat moet op een empathische manier gebeuren. We komen soms situaties tegen van vereenzaming, vervuiling, armoede, verslaving of ziekte en en passen ons aan aan de situatie,  maar de trein moet wel door.”

Caspar jr. is trots op de cultuur die ze hebben opgebouwd, waarbij medewerkers centraal staan. “Medewerkers zijn voor ons erg belangrijk, door mensen gedreven, dat is mijn model. Ik ben meer een generalist; mijn collega’s vulden me altijd vanuit hun specialisatie heel goed aan.” Zijn filosofie is dat geluk en gezondheid van de familie altijd voorop staan, iets wat hij van zijn vader heeft geleerd.

Overname

Sinds 2020 is Caspar de Haan niet meer een zelfstandig familiebedrijf, maar werkt samen met aandeelhouders, ondergebracht in de holding Omdus. Hierin zijn innovatieve familiebedrijven zoals De Variabele en United Legendz verenigd. “Cas wilde meer,” vertelt Caspar de Haan sr. “Hij zocht over de provinciegrenzen naar nieuwe partners”. Caspar de Haan kreeg voor het eerst een ‘buitenstaander’ als directeur, Gerard Dinnessen. Hoewel deze stap veel emotie met zich meebracht binnen de familie, zijn de rimpelingen die toen ontstonden gladgestreken en de verhoudingen binnen de familie goed. Het bedrijf floreert en blijft impact maken door steeds op zoek te gaan naar nieuwe innovaties om de maatschappij verder te verduurzamen.

Caspar jr. heeft geen bestuurlijke rol meer, maar blijft betrokken als aandeelhouder bij belangrijke momenten zoals jubilea. Hij viert het 275-jarig jubileum met trots en blikt terug op een periode van intense groei: “Samen met Gerard zijn we gegaan van een bedrijf van 5 miljoen naar 140 miljoen in twintig jaar tijd.”

Maatschappelijke betrokkenheid

Zowel senior als junior tonen hun betrokkenheid bij maatschappelijke projecten.  Caspar de Haan sr. blijft actief bij de Voedselbank en andere initiatieven, terwijl Caspar de Haan jr. samenwerkt met organisaties als Springplank en Hugo van Rooij voor sociale evenementen zoals het kerstdiner.

Toekomst

Hij is trots op de cultuur van het bedrijf en de stappen die zijn genomen om het bedrijf klaar te stomen voor de toekomst. Hij droomt ervan om het bedrijf straks achter te laten in goede handen en zich meer te richten op sociale projecten. Zijn kinderen, Cas en Bob, worden aangemoedigd om hun eigen pad te vinden, met de hoop dat zij iets zinvols en waardevols zullen bijdragen aan de wereld. “Wat ik belangrijk vind is dat mijn zonen iets moois en zinvols gaan doen, iets wat de wereld nodig heeft. Er zijn nog genoeg uitdagingen, zowel sociaal als klimaatgerelateerd. Als zij zich daarmee bezig gaan houden, zou ik dat geweldig vinden.”