Op 7 juni 2023 vond een waardevolle bijeenkomst plaats met de gemeenteraadsleden van Gemeente Eindhoven, waarin diverse plannen nader werden toegelicht.

Thijs Eradus nam het woord, vergezeld door Lucas van Grinsven en Marjolein Hooghe, om de gemeenteraadsleden inzicht te geven in de vruchtbare samenwerking tussen Springplank en Brainport Eindhoven, met bijzondere aandacht voor de partnerschap met organisaties zoals ASML. Dit vormt een concreet en inspirerend voorbeeld van wat Brainport voor Elkaar betekent in de praktijk.

De nadruk tijdens de bijeenkomst lag op de constructieve samenwerking en de impact ervan op brede welvaart. Het partnerschap met organisaties zoals ASML illustreert op overtuigende wijze hoe een gecoördineerde inzet van krachten kan leiden tot positieve resultaten en bijdragen aan de algehele welvaart van de regio.

De betrokkenheid en enthousiaste toelichting van Thijs Eradus, Lucas van Grinsven en Marjolein Hooghe benadrukte niet alleen de strategische samenwerking met belangrijke partners, maar ook de gedeelde visie op het bevorderen van welvaart op verschillende niveaus. Deze bijeenkomst onderstreept dat samenwerking tussen organisaties, zoals die tussen Springplank en Brainport Eindhoven, niet alleen de individuele belangen dient, maar ook een breder welvaartsdoel nastreeft.

Deze vruchtbare dialoog met de gemeenteraadsleden getuigt van een gezamenlijke inzet voor een welvarende toekomst, waarbij partnerschappen tussen maatschappelijke organisaties en bedrijven een cruciale rol spelen. Het is met vreugde dat we de positieve resultaten van deze samenwerking mogen delen en we kijken uit naar verdere stappen om gezamenlijk bij te dragen aan een bloeiende en welvarende gemeenschap.