‘Wij praten niet met cliënten,
maar met kandidaten.’
“Eerst Werk; participatie
in de breedste zin
van het woord.”
‘Eerst Werk; participatie in de
breedste zin van het woord.’
Previous
Next
‘Wij praten niet met cliënten, maar met kandidaten.’
“Eerst Werk; participatie
in de breedste zin
van het woord.”
‘Eerst Werk; participatie in de breedste zin van het woord.’
Previous
Next

| Springplank-route

 Springplank-route

In ’s-Hertogenbosch zetten we ons ‘Eerst Werk.’-principe in voor mensen zonder werk en zonder woning. Springplank biedt deze mensen specialistische begeleiding op verschillende leefgebieden en ondersteuning richting een betaalde baan.

Werk geeft ritme en structuur. Het biedt de mogelijkheid om op eigen benen te staan en er weer bij te horen. Het biedt financiële ruimte en verhoogt het gevoel van eigenwaarde en zelfredzaamheid. Bij Springplank werken kandidaten naar vermogen. Kandidaten zijn bij ons mens en geen cliënt. We bieden werk, onderdak en ons netwerk. Zo wordt de zelfredzaamheid vergroot. 

Kandidaten stromen gemiddeld binnen een jaar met een betaalde baan duurzaam uit naar een zelfstandige woonruimte. Onze kandidaten zijn in staat én gemotiveerd om te werken. 

Previous
Next

| 1. Dak- of thuisloos, en dan?

Ben je dak- of thuisloos of dreig je dat te worden? Meld je dan bij de Centrale Toegang Maatschappelijke Opvang.

De Centrale Toegang helpt mensen die te maken hebben met (dreigend) dak- en thuisloosheid. De Centrale Toegang onderzoekt welke hulp passend is en verleent waar nodig toegang tot maatschappelijke opvang.

Voor meer informatie en contactgegevens, zie: https://www.kijkopkoo.nl/sdu/wonen-en-vervoer/noodopvang/dakloos

| 2. Maatwerkroute

Via de Centrale Toegang Maatschappelijke Opvang kan je bij Springplank aangemeld worden. Nadat je bij Springplank wordt aangemeld, krijg je een persoonlijk begeleider toegewezen. Deze begeleider gaat met jou aan de slag. Bij Springplank praten we over routes. Dit houdt in dat per kandidaat wordt bekeken wat voor hem of haar de beste weg is naar een betaalde baan en een zelfstandige woonruimte.

Tijdens deze route ga je samen met je persoonlijk begeleider werken aan de volgende leefgebieden:

| 3. Duurzame uitstroom

Een maatwerkroute duurt gemiddeld 1 jaar, waarna je uit zal stromen naar een eigen woning of een andere vorm die bij jou past. Nadat je bent uitgestroomd, krijg nog ongeveer een halfjaar nazorgondersteuning om ook op je nieuwe woonplek de praktische zaken goed te regelen.