“Wil je samen met Springplank dak- en thuisloosheid aanpakken? Word dan Vriend van Springplank!’’

“Wil je samen met Springplank dak- en thuisloosheid aanpakken? Word dan Vriend van Springplank!’’

| Over Vrienden van Springplank

Stichting Springplank ondersteunt en biedt perspectief aan mensen met verschillende hulpvragen. We begeleiden dak- en thuislozen richting zelfredzaamheid. Dit doen we in Eindhoven, ’s- Hertogenbosch, Breda en Tilburg. Wij praten niet over cliënten, maar over kandidaten. Wij geloven in de eigen kracht van mensen en in een route die op maat gemaakt is voor de kandidaat. We stimuleren kandidaten door middel van ons ‘Eerst Werk.’-principe.

Met Vrienden van Springplank willen we met andere partijen samenwerkingen aangaan om dak- en thuisloosheid op te lossen en vooral te voorkomen. Deze groep samenwerkingspartners is anders dan tot nu toe. Het zijn niet alleen partners uit de zorg, maar juist ook uit andere gebieden.

Denk hierbij aan kennisinstellingen (hogescholen bijvoorbeeld), het bedrijfsleven, de overheid en vastgoedeigenaren (waaronder woningcorporaties en particuliere vastgoedondernemers). In onze visie is vertrouwen de fundering van onze samenwerkingen, we doen dit namelijk samen in het belang van de mensen. Daarnaast willen we niet alleen onze doelen realiseren, maar ook die van onze samenwerkingspartners. Zo creëren we win-win situaties.

Als je Vriend van Springplank bent gaan we samen een partnership aan. Elk jaar kijken we samen wat we voor elkaar kunnen betekenen. Dit gaat niet (altijd) om donaties, maar dat kan ook gaan om andere samenwerkingsvormen, denk aan kennisdeling of meedoen op een van onze pijlers.

Onze pijlers

Projecten worden onderverdeeld in vier pijlers. Elk initiatief of project dat wordt opgezet door Vrienden van Springplank wordt gekoppeld aan een van onze pijlers.

Gezondheid

Doorbreken stigma dak- en thuisloosheid

Bestaanszekerheid voor iedereen

Innovaties & kennis

Investeren in maatschappelijke betrokkenheid

Organisatie Vrienden van Springplank

Jelle van Kruijssen

Jessie Faber

Thijs Eradus

Partners Vrienden van Springplank

Contact opnemen

Via onderstaande gegevens kun je contact opnemen met Jelle van Kruijssen.