In Eindhoven zien we helaas ook groei in het aantal dak- en thuislozen. We zijn trots dat gemeente Eindhoven heeft geïnvesteerd in extra 24-uursopvang, in een toegankelijke winternoodopvang met voldoende capaciteit voor niet-rechthebbende daklozen (zonder aanzuigende werking door het beleid) en dat er een versnelling is ontwikkeld naar eerst wonen en werken in plaats van opvang, met gedegen beleid. Onze zorgen gaan uit naar de instroom van dak- en thuislozen, ondanks dat we een grote doorstroom hebben. De komende jaren gaat deze instroom nog groter worden en niet alleen in Eindhoven. 

Meer info is te vinden in het artikel van de Nationale Ombudsman: Link Nationale Ombudsman