Dijsselbloem over tweedeling in Eindhoven: ‘Groep die moeilijk rondkomt is relatief klein’

Jeroen Dijsselbloem werd ruim een jaar geleden beëdigd tot burgemeester van Eindhoven. Met Studio040 bespreekt hij uitgebreid de uitdagingen van de stad. In het tweede deel van het interview is het thema tweedeling in de stad.

Door Silvester Klaasman & Tjeersd Adema 19 oktober 10:28, Studio 040

“De stad verandert gewoon. Waar vroeger de Drentse arbeiders in grote getale hier naartoe kwamen, zijn dat nu internationals”, zegt Dijsselbloem. “Zij vormen de grootste nieuwe groep in de stad, mensen uit India, uit de VS, noem maar op. En ze brengen een heleboel dingen met zich mee die niet direct bij de cultuur van Zuidoost-Brabant passen. Maar Eindhoven heeft wel een geschiedenis van groeispurten, wat dat betreft past dit wel bij onze cultuur.”

Volgens Dijsselbloem gaat veel goed, maar zijn er ook dingen voor verbetering vatbaar. “We moeten wel nadenken over hoe we de integratie sneller laten plaatsvinden. Voor wie nieuw in Eindhoven komt wonen is het best ingewikkeld om Nederlands te gaan leren. Soms is het gewoon te duur – voor sommigen onbetaalbaar.”

Betere organisatie

“Dat moeten we beter organiseren”, zegt Dijsselbloem. “Want in het onderwijs kiezen veel internationals ervoor om hun kind niet naar de internationale school te sturen, maar naar een Nederlandse school. Dat is heel goed, maar dat vergt wel extra inspanningen van die school. Er moet namelijk extra nadruk gelegd worden op het Nederlands in de beginfase.”

Aan de hoogte van het minimumloon kunnen we lokaal niks doen

Jeroen Dijsselbloem, burgemeester van Eindhoven

Kleine groep

Tegelijkertijd kan niet iedereen in de stad meegenieten van de economische bloei. “Vooropgesteld, in Eindhoven gaat het sociaal-economisch heel goed. Maar er is een relatief kleine groep die moeite heeft om rond te komen. Daarvoor komt steeds meer sociaal beleid en voor hen is ook het beleid in Den Haag heel belangrijk.”

“Ik denk dat er nog steeds veel kansen liggen om mensen wel aan het werk te krijgen. Van techniek tot de horeca tot de dienstverlening, en het bedrijfsleven is daarop ook aanspreekbaar. Springplank helpt bijvoorbeeld ook heel veel mensen weer aan een woning en een baan, om mensen uit die cyclus van dakloosheid te krijgen.”

Landelijk beleid

Maar het landelijke beleid blijft van groot belang voor mensen die niet rond kunnen komen, zegt Dijsselbloem. “Is het minimumloon bijvoorbeeld voldoende om van te leven? Dat zijn vraagstukken voor het nieuwe kabinet. Lokaal kunnen we dat niet aanpakken. Directe inkomenssteun, steun bij te hogen energierekeningen, dat kunnen we lokaal steunen en dat doen we ook.”

Dakloosheid

Maar terwijl het levensonderhoud steeds duurder wordt en de huizenmarkt krap blijft, neemt ook het aantal daklozen toe – ondanks alle goede bedoelingen. “Dat is zorgwekkend, maar dat is ook een landelijk probleem. Kijk ook naar de statistieken van de politie, die voelt dat ook. Daar zit een vraag onder: want hoe kan dat eigenlijk? Ik kan dat ook niet onmiddellijk oplossen.”

We blijven niet iedereen koffie en een broodje aanbieden

Jeroen Dijsselbloem, burgemeester van Eindhoven

Eindhoven moet vooral ervoor zorgen dat de zaken er omheen goed geregeld zijn, denkt de burgemeester. “We moeten als gemeente zorgen voor goede opvang en voor een goede samenwerking met de GGzE. Het aantal wijk-GGD’ers is verdubbeld. Ook op vlak van zorg en veiligheid is de samenwerking steeds beter. Maar de opvangorganisaties hebben het heel druk. We krijgen er niet helemaal de vinger achter.”

Dat komt ook omdat de problemen met Oost-Europese arbeidsmigranten toenemen. Zij worden vaak hun woning uitgezet door het bedrijf of uitzendbureau waar ze voor werken. “Daarvan moeten we ook zeggen, je moet mensen helpen die geholpen willen worden. Maar mensen die dat niet willen, die overlast veroorzaken, die zich structureel misdragen, die blijven we niet continu een koffie en een broodje aanbieden.”

Onveilig

Dijsselbloem denkt niet dat de onveiligheid in Eindhoven toeneemt. “In steden die veel groter zijn is vaak ook veel meer onveiligheid. Dan nog is er ook hier onveiligheid, maar het grootste probleem is gebrek aan politiecapaciteit. Vergrijzing draagt daarbij aan: mensen stromen uit. En er is een verdelingsprobleem. Amsterdam heeft relatief veel meer politiemensen als Eindhoven. Die verdeelsleutel wordt anders, maar dat gaat jaren duren voor er overeenstemming is. Een volgend kabinet moet daar een knoop over doorhakken.”

Maar wat wij kunnen doen? Als je naar Eindhoven kijkt hebben we weinig BOA’s. Dus we gaan dat aantal verdubbelen. Met de horeca zetten we horeca-stewards in. En ook rond voetbalwedstrijden kijken we wat anders kan. Moeten we altijd anderhalf peleton ME’ers klaar zetten? Kan de veiligheid in en rond het stadion worden verbeterd? Op al die plekken kan je de druk op politie verminderen, zodat het aantal aangiftes dat nu blijft liggen kan worden opgepakt, en je meer aanwezig kan zijn in de wijk.

Gevecht tegen drugscriminaliteit zal je nooit winnen

Jeroen Dijsselbloem, burgemeester van Eindhoven

‘Epidemie’

“Het probleem van ondermijning is immens groot, net als het drugsgebruik. Op sommige plekken is het heel gewoon, terwijl er een wereld van ellende en criminaliteit achter schuil gaat. Anderzijds zijn politie en OM succesvol geweest in het kraken van vergrendelde telefoons. Daarmee zijn hele netwerken aangepakt.”

“Dus er is succes geweest”, zo ziet de burgemeester. “Maar het is een ellende, een epidemie die door blijft woekeren. Maar mijn waarneming na een jaar, is dat het openbaar bestuur, politie en OM belastingdienst, veel beter samenwerken, veel meer ingangen hebben en dat de aanpak succesvoller is. Maar zolang er zoveel geld wordt verdiend, zullen er individuen zijn die hun geld daar willen blijven verdienen. Dus dat is het vervelende, we zullen dat gevecht nooit winnen.”

Bekijk ook