EINDHOVEN – Het aantal daklozen in Eindhoven ligt mogelijk nog veel hoger dan de ruim 1200 waar opvangorganisatie Springplank 040 nu van uitgaat. Directeur Thijs Eradus vreest dat het er twee keer zoveel of meer zijn.

Diede Hoekstra 12-10-23, 08:30 Bron: ED

Hij baseert zich dan op nieuwe tellingen in bijvoorbeeld Den Bosch en Oss. Die zijn gemaakt met een andere methode (Ethos) waaruit bleek dat het daadwerkelijke aantal veel hoger was dan de officiële cijfers lieten zien. ,,Ik ben daar erg van geschrokken. Vooral van het aantal vrouwen en kinderen, dat had ik niet verwacht.”

Veel vrouwen en kinderen

In de regio’s waar de Ethos-telling is toegepast, bleek bijna een derde van de getelde volwassen daklozen vrouw. Kinderen en jongeren vormden 40 procent van de totale groep. Eradus heeft wel een idee hoe deze groep in de reguliere tellingen buiten beeld blijft. ,,Vrouwen melden zich veel minder bij de opvang en kinderen worden helemaal niet geregistreerd als dakloos omdat ze dan onder jeugdzorg vallen. De gedachte is dat kinderen eigenlijk niet dakloos kunnen zijn, maar tussen ‘kunnen’ en ‘zijn’ zit natuurlijk nog wel een verschil.”

Uitgaande van de cijfers uit Den Bosch en Oss, moet het daadwerkelijke aantal in Eindhoven volgens Eradus ook een stuk hoger zijn dan de groep van ongeveer 1200 die nu in beeld is. ,,Het is een beetje koffiedik kijken maar ik sluit niet uit dat je het over 2000 of misschien wel 3000 daklozen hebt.”

Dat Eindhoven nu ook de Ethos-telling wil invoeren, juicht Eradus alleen maar toe. ,,Al het beleid dat je maakt, begint met een realistische telling van hoe de situatie is. En je hoeft maar in onze opvang te kijken of over straat te lopen om te zien dat de problemen op dit moment alleen maar toenemen. De opvang zit nog iedere dag vol terwijl de uitstroom naar zelfstandige woningen nog nooit zo hoog is geweest. De groep op straat is in een jaar tijd gegroeid van 25 naar ongeveer 100.”

De gemeente Eindhoven trekt nu vier miljoen euro extra uit voor de opvang van daklozen. Volgens Eradus geen moment te vroeg. ,,Het was ooit de bedoeling om een van de opvanglocaties op termijn te sluiten, maar op dit moment zijn juist extra bedden nodig. Ook de uitstroom moet nog sneller. Verder is er extra geld nodig voor begeleiding en beveiliging zodat de leefbaarheid in wijken op orde blijft.”

Gezien de groei van het aantal daklozen komt er volgens Eradus ook een spannende winter aan. Als het gaat vriezen gaat de winternoodopvang in Meerhoven weer open. Vorig jaar waren de 70 bedden daar net toereikend, maar het is de vraag of dat dit jaar weer zo gaat zijn. Zeker als we een echt koude winter krijgen.”

Daklozen in Eindhoven

De ongeveer 1200 daklozen die Springplank 040 momenteel in beeld heeft, bestaat uit verschillende groepen. Daklozen die in de opvang zitten, in een traject naar zelfstandigheid en een groep die daadwerkelijk op straat woont. De grootste groep vormen daklozen die noodgedwongen bij familie of vrienden verblijven en alleen een postadres hebben bij de gemeente.

Oplossing voor dakloze man in Eindhoven

De Eindhovense Rachelle van de Kerkhof kan weer rustig gaan slapen, zonder zich zorgen te maken hoe haar dakloos geraakte ex-buurman de nacht doorkomt. Woensdagmiddag werd een doorbraak bereikt bij het inloophuis voor daklozen aan de Visserstraat: hij stemde in met opname in de opvang en een hulptraject en hoeft dus niet langer op straat te overleven. Dat dit slaagde, komt mede doordat het die dag lukte familieleden bij de kwestie te betrekken. Zij bleken geen idee te hebben dat de man – die altijd erg op zichzelf is geweest – sinds een jaar plotseling achteruit was gegaan en afgelopen woensdag uit zijn huis was gezet.