EINDHOVEN – Het nieuws over een noodopvang voor 200 asielzoekers in Meerhoven werd (veel) te laat met hen gedeeld, vinden veel omwonenden. Vanaf midden februari nemen de vluchtelingen gefaseerd hun intrek in de tent en chalets die nu in allerijl worden gebouwd.