De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de brief van 30 juni 2023 over het Nationaal Actieplan Dakloosheid en beschermd wonen (Kamerstuk 29 325,nr. 155). 
De vragen en opmerkingen zijn op 29 september 2023 aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voorgelegd. Bij brief van 11 december 2023 zijn de vragen beantwoord.

In het Vragen en opmerkingen van de leden van de BBB-fractie komt de volgende tekst voor:

Een goed voorbeeld van een succesvolle aanpak waarbij dakloze mensen worden ondersteund naar werk zijn
ZwolleActief en Springplank. Deze initiatieven werken vanuit het
principe dat zingeving en het gevoel «ertoe te doen» van wezenlijk belang is voor herstel. 

Dakloze mensen worden naar een werkplek ondersteund,
waarbij de gemeente, zorgaanbieders en werkgeversorganisaties nauw
samenwerken. Goede voorbeelden worden actief gedeeld, daarnaast
wordt er vanuit het Programma Simpel Switchen van het Ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid gewerkt aan het makkelijker maken
van de stap van een uitkering naar betaald werk.

Het complete stuk kun je hier vinden: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2023D48702