EINDHOVEN – Op steeds meer plekken in de stad worden ex-daklozen, vaak gezamenlijk, gehuisvest. Het zorgt ook steeds vaker voor verhitte discussies met omwonenden, zo signaleert de verantwoordelijke organisatie Springplank 040.

 

Directeur Thijs Eradus maakt zich zorgen. ,,Het debat wordt feller, persoonlijk ook. Medewerkers van ons krijgen verwensingen op informatiebijeenkomsten. Dat mensen bezwaar hebben tegen de komst van daklozen is ieders goed recht, maar het moet wel van twee kanten fatsoenlijk blijven.”

Snel doorschuiven

Springplank heeft in Eindhoven een aantal opvanglocaties in beheer waar daklozen tijdelijk kunnen verblijven. ,,Deze opvangen zitten overvol, als we nu niet doorpakken op huisvesting, zullen de eerste daklozen niet meer opgevangen kunnen worden. De bedoeling is namelijk dat ze zo snel mogelijk doorschuiven naar een tijdelijke woonplek waar ze kunnen werken aan een zelfstandig bestaan.” De stichting heeft inmiddels zo’n 300 van dat soort plekken in beheer en werkt aan nog eens 150 woonplekken.

Spreiding is niet de makkelijk­ste weg, want in bijvoor­beeld het Villapark is het verzet erg goed georgani­seerd

Thijs Eradus, Springplank 040

Waar dit soort woonvormen in het verleden vaak openden in de mindere wijken van de stad, probeert Springplank dit tegenwoordig zo goed mogelijk te spreiden door de hele stad. Eradus: ,,Dat is niet de makkelijkste weg, want in bijvoorbeeld het Villapark is het verzet erg goed georganiseerd.”

Samenwerking voor huisvesting

Het geeft Springplank inmiddels zoveel kopzorgen dat de organisatie werkt aan een nieuwe opzet waarbij het de huisvesting gaan regelen in samenwerking met een andere partij. Eradus: ,,Naar Fins voorbeeld waar een woningcorporatie verantwoordelijk is voor de opvang van daklozen. Ik verwacht hier begin 2024 meer duidelijkheid over te hebben.”

Belangrijke overweging daarbij is dat Springplank het zelf nog steeds niet goed krijgt uitgelegd welke mensen ze nou eigenlijk huisvesten. ,,De ex-daklozen die wij in woonwijken plaatsen, zijn mensen met lichte problemen. Dus mensen die dakloos zijn geraakt omdat ze hun baan verloren of een relatie die stuk liep. Vaak ook kwetsbare mensen met bijvoorbeeld forse schulden.”

Beeld hardnekkig

Allerminst het stereotype dakloze dus, wil Eradus maar zeggen. ,,Maar van dat beeld komen we maar niet af. We hebben van alles geprobeerd. Zijn zelfs met omwonenden gaan kijken bij andere woonplekken. Het helpt allemaal niks. Mensen horen het woord dakloze en gaan direct uit van overlast.”

Met met zo’n brief bevestig je het gevoel dat leeft in zo’n wijk: ‘De hel komt op ons af’

Thijs Eradus, Springplank 040

Wat ook niet helpt voor Eradus is de verplichting voor Springplank om een buurt te informeren als er ergens ex-daklozen worden gehuisvest. ,,Want met zo’n brief bevestig je eigenlijk het gevoel dat er leeft in zo’n wijk: ‘De hel komt op ons af’. Terwijl dat echt niet zo is. Onze ervaring is dat er altijd gedoe is vooraf en dat het achteraf altijd meevalt.”

Verschillen laten zien

Om nu al meer begrip te kweken voor daklozen lanceerde Springplank vorige week de campagne Stop de Stilte. Via koptelefoons waren in de Piazza verhalen te beluisteren van 20 daklozen in alle categorieën. Met lichte en zware problemen. Om de verschillen te laten zien maar ook de overeenkomsten.

De reacties waren volgens Eradus hoopvol. ,,Mensen waren serieus onder de indruk van de verhalen en we hopen dat dit ook zorgt voor meer begrip voor de noodzaak van huisvesting.” De campagne loopt nog het hele jaar.