Arbeidsmigranten
 

Om de overlast van Oost-Europese arbeidsmigranten in Eindhoven tegen te gaan, is zowel een harde als een zachte aanpak nodig. Een strenger deurbeleid bij de daklozeninloop aan de Visserstraat hoort daarbij, net als bijvoorbeeld een betere registratie.

Ad de Koning ED 16-4-2024

Dat schrijven burgemeester en wethouders in antwoord op vragen van SP-raadslid Marc König. Volgens het college is het strengere deurbeleid in de Visserstraat, waar sinds een maand geen Oost-Europese arbeidsmigranten meer worden binnengelaten, ‘een van de vele maatregelen om om te gaan met de gegroeide problematiek van dakloze EU-burgers in de stad’.

Opvang dicht

Aanleiding voor König om vragen te stellen, is een eerder bericht in deze krant over de toegenomen overlast van daklozen in verschillende parkeergarages in het centrum van de stad. Volgens het raadslid is die overlast een direct gevolg van het besluit om bij de daklozeninloop aan de Visserstraat de huisregels aan te scherpen. Door die strengere regels is de afgelopen maanden al aan zeker tweehonderd dakloze arbeidsmigranten de toegang ontzegd.

Volgens König is daarmee het probleem verplaatst naar andere plekken. De SP vindt dat geen duurzame oplossing en vraagt zich daarom hardop af of er geen betere manieren zijn om het probleem aan te pakken.

Volgens de gemeente zijn er meerdere maatregelen in gang gezet die de huidige situatie moeten verbeteren.

Zo kan de doelgroep volgens de gemeente voor ondersteuning terecht bij Stichting Barka, maar ook bij de zogenoemde kortdurende opvang. Met dat laatste is de gemeente afgelopen najaar bij wijze van proef gestart. Met deze pilot worden dakloze EU-burgers binnen drie tot (maximaal) zes weken begeleid naar werk met huisvesting of naar terugkeer naar het land van herkomst.

Deze proef wordt nog voor de zomer geëvalueerd, waarna de gemeente besluit of ermee door wordt gegaan.

Uitbuiting tegengaan

De gemeente wijst de SP ook op het vorig jaar vastgestelde ‘actieplan’, waar de proef met de kortdurende opvang deel van uitmaakt. Daarin wordt ook stilgestaan bij verschillende vormen van uitbuiting. Om die tegen te gaan, wordt onder meer het toezicht op het gebruik van panden verwerkt en wordt met een kritisch ook naar de uitzendbranche gekeken.

Overlast niet tolereren

Los van de zachte aanpak neemt Eindhoven ook hardere maatregelen.

Zo wil de gemeente meer gaan inzetten op een gedwongen terugkeer van dakloze EU-inwoners die voor grote overlast zorgen. Daarmee hoopt Eindhoven ook ‘een signaal af te geven dat dergelijke overlast niet wordt getolereerd’. De gemeente streeft er ook naar om arbeidsmigranten beter te informeren over het belang van registratie in de Basisregistratie Personen (BRP). Een speciale app moet daarbij gaan helpen.