Hotel Van der Valk in Eindhoven heeft 26 hotelkamers ter beschikking gesteld voor tijdelijke huisvesting van economisch daklozen, mensen met een baan maar tijdelijk zonder woning.

Deze onconventionele oplossing biedt een luxe alternatief voor de reguliere opvanglocaties, zoals die van Springplank 040, waar deze groep vaak minder comfortabel verblijft. Een van de bewoners, Pascal (50), benadrukt het contrast tussen zijn huidige situatie en eerdere ervaringen in reguliere opvanglocaties. 

Pascal, 2,5 jaar geleden dakloos geworden na het beëindigen van zijn relatie, prijst de tijdelijke plek in Hotel Van der Valk aan de Aalsterweg. Hij deelt zijn ervaringen over het vermijden van reguliere opvang, waar hij geconfronteerd werd met verslaafde daklozen en het moeilijk was de neerwaartse spiraal te ontlopen. De tijdelijke kamers in het hotel bieden niet alleen comfort, maar ook een kans voor economisch daklozen om zich te onttrekken aan potentieel schadelijke invloeden. 

Directeur Thijs Eradus van Springplank benadrukt de groeiende groep economisch daklozen, waarvan er ongeveer 850 alleen al in Eindhoven zijn. Hij prijst de samenwerking met Van der Valk als een welkome oplossing om deze mensen uit de reguliere opvang te houden, waar ze vaak slechter uitkomen. Alexander Holterman, adjunct-directeur van Van der Valk, legde uit dat de kamers tot begin december toch leeg staan vanwege renovatieplannen, waardoor deze tijdelijk kunnen worden gebruikt. 

De gasten van het hotel merken volgens Holterman niets van deze tijdelijke bewoning, omdat de groep economisch daklozen discreet is en een aparte ingang heeft. Eradus benadrukt ook dat ze huur betalen, wat met 405 euro per maand aanzienlijk betaalbaarder is dan particuliere woningen. Hoewel dit een welkome oplossing is, dringt Eradus aan op meer (tijdelijke) woonruimte in de stad, gezien de hoge nood onder kwetsbare mensen die vaak veel hebben meegemaakt.

Hij suggereert samenwerking met partijen zoals woningcorporaties om leegstaande huizen als tijdelijke onderkomens te gebruiken voor deze doelgroep.