Bewoners van het Villapark in Eindhoven hebben massaal bezwaar gemaakt tegen de geplande daklozenopvang aan de Fuutlaan. Ruim 138 huishoudens hebben zich bij de actie aangesloten en meer dan 20.000 euro opgehaald voor een mogelijke rechtszaak tegen de gemeente. De bewoners, waaronder veel gezinnen met kinderen, maken zich zorgen over de veiligheid en betwijfelen de zorgvuldigheid van het gemeentelijk besluit. 

De buurt heeft een onafhankelijke onderzoeker ingeschakeld, een voormalig politieman, die concludeert dat de opvang van kwetsbare daklozen niet past in de buurt, vooral gezien de nabijheid van een station en het mogelijk strijdig zijn met het bestemmingsplan. Het rapport stelt dat stationsgebieden elders criminaliteit en overlast aantrekken en de leefbaarheid en veiligheid aantasten. De veiligheidsscan van de gemeente wordt als ondeugdelijk beschouwd. 

Ondanks de bezwaren heeft de gemeenteraad formeel het budget van bijna 5 miljoen euro toegekend voor de verbouwing van een oude villa aan de Fuutlaan tot een daklozenopvang. Het voormalige kantoorgebouw wordt een centraal loket voor daklozen in de stad en regio. De bezorgde buurtbewoners vrezen echter dat de kosten van de verbouwing “absurd” zijn en dat deze nog verder zullen stijgen door mogelijk uitstel. 

Opvangorganisatie Springplank040 zal het pand huren en het geschikt maken voor bijna dertig personen, met een nieuwe serre aan de achterzijde en extra paviljoen in de tuin om overlast te beperken. Ondanks geplaatste bouwhekken en -borden vreest de buurt dat de bouwwerkzaamheden kunnen beginnen voordat hun bezwaren zijn behandeld en overwegen ze een kort geding om de bouw stil te leggen.