EINDHOVEN – De opvang voor daklozen in Eindhoven is inmiddels voor bijna de helft gevuld met mensen die om economische redenen dakloos zijn geraakt. Vorig jaar was dit nog ‘slechts’ een kwart.

Zorgwekkend, zo vinden ze bij Springplank 040, dat verantwoordelijk is voor de opvang.

Diede Hoekstra 09-05-23, 06:00 Laatste update: 09-05-23, 14:01 Bron: ED

Volgens Springplank-directeur Thijs Eradus gaat het vooral om mensen die hun woning verliezen na bijvoorbeeld een scheiding of verlies van werk. ,,Die kunnen in eerste instantie vaak nog terecht op de bank bij vrienden of familie, maar dat netwerk is op den duur uitgeput. We hebben er inmiddels meer dan 170 in een traject bij ons zitten.”

Enorme groei bankslapers

Eind vorig jaar waarschuwde Eradus al dat het aantal bankslapers in Eindhoven geëxplodeerd was. In een paar maanden was de groep gegroeid van 550 naar 850 personen. Destijds sprak Eradus al de vrees uit dat ‘bankslapers’ op termijn instromen bij de daklozenopvang. ,,En dat zien we nu dus inderdaad terug in de cijfers.”

We proberen ze zoveel mogelijk te scheiden van andere daklozen met bijvoor­beeld versla­vings­pro­ble­ma­tiek. Dat lukt vaak, maar niet altijd

Thijs Eradus, Springplank 04

Om verschillende redenen is dit onwenselijk, zo stelt de directeur van Springplank. ,,Het zijn mensen die gewoon niet thuishoren in de daklozenopvang. We proberen ze dan ook zoveel mogelijk te scheiden van andere daklozen met bijvoorbeeld verslavingsproblematiek. Dat lukt vaak, maar niet altijd.

Vervelend, want het zorgt voor ongemakkelijke situaties. We zien ook dat veel jonge bankslapers daarom per se niet naar de daklozenopvang willen.”

Pure noodzaak

Economisch daklozen die in de opvang terechtkomen, kunnen volgens Eradus meestal echt niet anders. ,,Als ze bijvoorbeeld nog een paar duizend euro op hun bankrekening hebben staan, moeten ze dat eerst gebruiken voor overnachtingen. Maar ja, ook een paar duizend euro is dan natuurlijk zo op. Mensen met een normaal sociaal netwerk kunnen daar vaak best even op leunen, maar als het jaren duurt, wordt het een ander verhaal.”

Omdat de groep reguliere daklozen ook niet afneemt, zitten de verschillende opvanglocaties van Springplank al maanden overvol.

,,Zelfs nu het ons steeds beter lukt om mensen vanuit de opvang door te plaatsen naar zelfstandige woningen”, aldus Eradus. ,,Ons doel is nog steeds om de opvang aan de Mathildelaan (waar daklozen met ernstige problematiek zitten) na de zomer te sluiten en later ook de locatie aan de Bellefroidlaan.

Toekomst onzeker

Dat kan alleen als we voor de daklozen daar voldoende zelfstandige woonplekken hebben gevonden. ,,Ik wil voorkomen dat we daklozen met ernstige problemen straks moeten onderbrengen op onze nieuwe locatie aan de Fuutlaan.” Een oude villa daar wordt verbouwd tot een nieuwe opvang voor daklozen met lichte problematiek en ook de economisch daklozen en de inloop moeten er een plek krijgen. Volgens de planning vanaf begin 2024.

Eradus maakt wel een kanttekening bij alle plannen. ,,Want stel dat er de komende maanden nog veel meer daklozen instromen, bijvoorbeeld uit de groep bankslapers, dan hebben we weer een andere situatie.”