Gemeentes en zorgaanbieders

We werken samen met maatschappelijke partners. Dit zijn verschillende gemeentes en zorgaanbieders. Op dit moment werkt Springplank samen met de gemeenten Eindhoven, Tilburg en ’s-Hertogenbosch. De gemeente werkt samen met Springplank om zo het aantal mensen zonder werk en woning in die gemeente te verminderen.

‘Eerst werk’, dat is onze visie. Werk geeft ritme en structuur. Het biedt de mogelijkheid om te voorzien in het eigen levensonderhoud en mee te doen in de maatschappij. Het neemt vele (hulp)vragen weg. Bovendien verhoogt werk het gevoel van eigenwaarde en zelfredzaamheid. Werk is randvoorwaardelijk voor participatie en werkt positief op de maatschappelijke betrokkenheid. Werken maakt wonen en leven een stuk aangenamer. Springplank gaat uit van “work first” i.p.v. “care first”.

Wij ondersteunen mensen die in een uitzichtloze situatie zitten. Mensen zonder werk en woning of die deze dreigen te verliezen door een combinatie van problemen. Ook zijn we er voor mensen die wél tijdelijk opvang hebben, maar het liefst zo snel mogelijk via werk weer op eigen benen staan. We bieden werk, onderdak en ons netwerk. Zo wordt de zelfredzaamheid vergroot. Dit doen we door het inzetten van onze kernwaarden; verbinden, hervormen, inspireren en duidelijk.